Ulla Karvo 19.10.2022

Tukea Euroopan sisäiselle solidaarisuudelle

Euroopan Alueiden komitea ja Euroopan komissio järjestävät vuosittain Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon lokakuun toisella viikolla. Kysymyksessä on kunta- ja aluetason vuoden tärkein tapahtuma, jossa seminaarien ja sivutapahtumien lomassa on erinomainen mahdollisuus verkostoitumiseen. Viikon teemoihin kuuluivat vihreä ja digitaalinen siirtymä, alueellinen yhteenkuuluvuus sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

Samalla viikolla kokoontuu aina myös Alueiden komitean täysistunto, jonka alussa julkaistaan vuosittainen raportti alueiden ja kaupunkien tilasta. Tänä vuonna alueiden viikkoa ja raportin johtopäätöksiä varjosti Ukrainassa käytävä sota. Täysitunnossa toistettiin Alueiden komitean täysi tuki Ukrainalle.

Euroopalla on edessään suuria haasteita Ukrainan sodasta ilmasto- ja energiakriisiin, mikä koettelee ankarasti demokratioita ja EU:n sisäistä solidaarisuutta. Alueiden komitea korostaa paikallistason merkitystä Ukrainan jälleenrakennuksessa ja haluaa tukea hyvää hallintoa vertaistuen sekä hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Jälleenrakennuksen suunnitteluun on otettava vahvasti mukaan alue- ja paikallistason hallinto, jotta vältetään alueellisen jakautumisen syveneminen Euroopassa.

Ukrainassa sota ei näytä loppumisen merkkejä, mutta ihmisten elämistä on siellä helpotettava. Tuleva talvi on haasteellinen sekä Ukrainassa että koko Euroopan unionissa. Pikaista apua Ukrainalle on järjestyttävä kriittisen infrastruktuurin korjaamiseen, mutta kaiken avun tarjoamisen osalta, on kuultava Ukrainan tarpeita.

Pidemmän aikavälin jälleenrakennus vaatii suunnittelua ja tulevaisuuden rakenteet on mahdollista saada tehtyä sotaa edeltävää tasoa paremmiksi. Hyvin suunniteltu jälleenrakennus antaa mahdollisuudet toteuttaa muun muassa ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Koheesiopolitiikka edistää kestävää elpymistä

Alueiden komitean täysistunnossa erityistä huomiota kiinnitettiin koheesiopolitiikan rooliin Euroopan kestävässä elpymisessä, koska se nähdään tehokkaimpana solidaarisuuden välineenä hätätilanteissa ja kriisien jälkeen. Koheesiopolitiikan rooli korostuu nykyisten kriisien ja inflaation aiheuttamien ruuan sekä energian hinnannousun johdosta.

Täysistunnossa vahvistettiin uudelleen EU:n laajuinen Koheesio Allianssi, joka korostaa koheesiopolitiikan merkitystä EU:n pitkän aikavälin haasteisiin vastaamisessa. Paikalla olivat niin komission kuin parlamentinkin edustajat.

Kaikista kriiseistä huolimatta on myös katsottava tulevaisuuteen. Viime vuonna järjestetyn tulevaisuuskonferenssin osalta Alueiden komitea edellyttää, että konferenssin päätelmien johdosta on ryhdyttävä konkreettisiin jatkotoimiin. Pysyviksi suunnitellut kansalaispaneelit, osana EU:n päätöksentekoprosessia, ovat oikea askel kohti vaikuttavampaa ja yhtenäisempää unionia. EU on yhtä kuin sen kansalaiset; unionin oikeutus tulee kansalaisilta.

Ulla Karvo

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on EU-asioiden päällikkö Kuntaliitossa.

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!