Ulla Karvo 29.8.2022

Ukrainan tulevaisuutta voi tukea paikallisella tasolla

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut yli puoli vuotta eikä lopusta ole tietoa. On aika puhua järjettömän tuhon korjaamisesta. Ukrainan tulevaisuus on myös meidän asiamme suomalaisissa kunnissa sekä alueilla.

Jälleenrakentamiseen tarvitaan EU:n jäsenmaiden lisäksi kaikki tahot, jotka ovat valmiita auttamaan Ukrainaa. Avun tarve on akuutti.

Apua koordinoidaan paikallis- ja alueyhteisöille

Euroopan komissio ja Ukrainan hallitus ovat parhaillaan perustamassa Ukrainan jälleenrakennusfoorumia koordinoimaan EU:n tukea. Alue- ja paikallistason toiminnalla tulee olemaan merkittävä rooli tuen kanavoinnissa.

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan kuntia ja alueita edustavat järjestöt ovat käynnistäneet Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi perustetun eurooppalaisen allianssin toiminnan. Sen tarkoituksena on auttaa Ukrainan paikallis- ja alueyhteisöjä rakentamaan uudelleen koteja, kouluja, infrastruktuuria ja palveluja, joita Venäjä on tuhonnut sodan aikana.

Euroopan investointipankki on vahvasti mukana Ukrainan jälleenrakentamisessa rahoittamalla elämiselle tärkeiden kohteiden korjaamista eri projektien muodossa.

Ystävyyskuntien tuelle on tarvetta

Me Kuntaliitosta olimme mukana vetämässä aiheesta Euroopan alueiden komitean keskustelutilaisuutta Eurooppa-foorumissa Turussa 24. –26.8.2022. Esille tuli, miten haasteellista eläminen Ukrainassa on ilman tuhottua infrastruktuuria. Etenkin tuleva talvi koettelee.

Kriittistä jälleenrakentamiselle on etukäteinen valmistautuminen, mutta tarve korjausrakentamiselle on akuutti, totesivat Ukrainan suurlähettiläs OlgaDibrova, Euroopan Investointipankin Helsingin toimiston johtaja JaaniPietikäinen sekä Alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsenet SariRautio ja NiinaRatilainen.

Suurlähettiläs Diprova myös kiitti Suomea vahvasta tuesta ja korosti kuntien välisen yhteistyön merkitystä. Useilla Suomen kunnilla on ystävyyskuntia Ukrainassa ja uusia yhteistyösopimuksia solmitaan kaiken aikaa.

Yhteistyö on välttämätöntä

Sopimusneuvottelut sodan lopettamiseksi näyttävät tällä hetkellä mahdottomilta ja sodan pitkittyminen vaarantaa myös Euroopan unionin yhtenäisyyden. Sodan vaikutukset energian saatavuuteen ja hintaan sekä inflaatio ja euron heikkeneminen aiheuttavat rakoilua EU:n jäsenmaiden keskuudessa. Tuleva talvi tulee olemaan kova koko Euroopalle.

Nyt on syytä tehdä vahvasti töitä yhtenäisyyden puolesta. Paikallisen tason vaikuttamisella on tärkeä rooli yhtenäisyyden vahvistamiseksi. Tämä sota Euroopassa on uhka meille kaikille, ja Ukraina taistelee meidän kaikkien puolesta.

Ulla Karvo

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on EU-asioiden päällikkö Kuntaliitossa.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme