Kaikki tunnistavat haasteet, ratkaisuja pitäisi etsiä ja toimeenpanna yhdessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi jälleen vanhuspalvelujen puolivuotisseurannan. Toukokuussa 2021 vanhuspalvelujen lakisääteisen mitoituksen alitti 10 % ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköistä. Nyt julkaistun seurannan mukaan henkilöstöä on lisätty välillisiin tehtäviin, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että hoito- ja hoivahenkilökunta toimivat mahdollisimman suurella työpanoksella juuri välittömissä asiakastehtävissä, kuten asiakkaan avustamisessa päivittäisissä toimenpiteissä sekä lääkehoidossa ja muissa hoidollisissa tehtävissä.

Heti tänä aamuna eri toimijat ovat tuoneet esille huolensa asiasta ja myös esittäneet ratkaisuja siitä, mitä jonkun muun nyt pitäisi tehdä ja miten ratkaista asiat. Aika vähän on tuotu esille valmiutta tulla yhdessä muiden toimijoiden kanssa etsimään tilanteeseen ratkaisuja eteenpäin vietäväksi.

Kunnat vastaavat nykyisen lainsäädännön perusteella ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoittamisesta. Palvelujen järjestämisestä kunnat voivat joka vastata itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Jo ennen ikääntyneiden palvelujen henkilöstömitoitusta säätelevän vanhuspalvelulain muutosten tultua voimaan 1.10.2020 kunnat ja Kuntaliitto toivat esille huolen mahdollisuudesta lain toimeenpanoon. Kuntaliitto totesi lausunnossaan marraskuussa 2019, että koska työntekijöiden saatavuuteen vaikuttavat mm. ikäluokkien suuruus, koulutusmäärät, alueellisuus sekä yleinen vanhustenhuollon veto- ja pitovoimaisuus sekä esimiestyö ja johtaminen, niin kunnat eivät pysty yksistään turvaamaan henkilöstön saatavuutta. Lausunnossaan Kuntaliitto totesi myös, että henkilöstön saatavuusongelmiin olisi tartuttava pikaisesti  eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden yhteistyönä ja vietävä myös teknologian hyödyntämistä voimakkaasti eteenpäin.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusvaade nousee vuoden 2022 alusta edelleen. Jos jo nyt 10%:lla toimintayksiköistä on isoja vaikeuksia täyttää lakisääteistä mitoitusta, tilanne ei varmasti ole helpompi ensi vuoden alusta.

Ongelmien tunnistamisessa olemme kaikki omalta osaltamme mestareita, ratkaisujen löytäminen yksin on jo vaikeampaa.

Vaikka ratkaisujen löytämisen ja toimeenpanon aika taisi olla jo eilen, aloitettaisiinko kuitenkin tänään, yhdessä?

Kirjoittaja

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.