Jari Lindström 4.6.2021

Mitäpä kuuluu kuntakokeiluille?

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuun alussa. Käytännössä kuitenkin liikkeelle päästiin maaliskuun kahden ensimmäisen viikonlopun jälkeen, koska asiakassiirrot tehtiin silloin.

Alku on ollut todella työntäyteinen. Erityisesti niin sanotun suunnitelmavelan vuoksi. Suomeksi, monella asiakkaalla on jäänyt päivittämättä tai kokonaan tekemättä työlllistymissuunnitelma. Lisäksi monelle työntekijälle uuden opettelu on tapahtunut vauhdissa, käytännön tasolla. Mutta onneksi valoa alkaa näkymään tunnelin päässä, kun osaaminen kehittyy ja uusia asioita omaksutaan.

Myös erilaisten työn tekemisen kulttuurien yhteensovittamisessa on ollut haasteita. Tulevaisuudessa on kuitenkin hyvä löytää uusi, yhteinen tapa toimia. Se vaatii kaikilta joustavuutta ja kompromissien tekemisen taitoa.

Asiakas on kuitenkin keskiössä ja siitä ei ole mitään epäselvyyttä kokeiluissa. Tätä kaikkea tehdään asiakkaalle - oli kyse sitten työttömästä tai työvoimaa tarvitsevasta työnantajasta. Jos ja kun onnistumme laittamaan TE-palvelut entistä ehompaan kuntoon, niin siitä hyötyvät kaikki.

Asiakas pääsee palveluista eteenpäin, on hänelle oikeassa palvelussa sekä lopulta jopa takaisin työelämässä. Palveluilla laitetaan hänen osaamisensa ja työmarkkina-asemansa sellaiseen kuntoon, että tämä mahdollistuu. Unohtamatta niitä, joiden työ- ja toimintakyky ei enää riitä työelämään, on heidänkin kohdallaan erittäin tärkeä löytää inhimillinen ratkaisu.

Alueilla on kova tekemisen tahti ja halu onnistua. Tämän tueksi on järjestetty Työllisyysklinikoita ja valmennuksia. Niiden tarkoitus on auttaa ja löytää uusia ratkaisumalleja ja toimintatapoja vertaisoppimisen avulla.

Kyllä tästä hyvä tulee, kun yhdessä tehdään!

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin työskennellut Kuntaliitossa kuntakokeilujen projektikoordinaattorina.