Jari Lindström 30.09.2022

TE-palvelut 2024 -uudistus: Miten saadaan kaikki kunnat samalle viivalle?

TE-palvelut 2024 -uudistus puksuttaa eteenpäin kuin juna. Hallituksen esitys on pian eduskunnan käsittelyssä ja paikalliset keskustelut käyvät kuumina. Alueet ja kunnat ovat erilaiset, mutta haasteet ovat yhteiset.

Kartoitin syyskuussa kyselyllä kuluneen kesän kokemuksia uudesta pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista, jonka mukainen toiminta aloitettiin 2.5.2022. Kysyin samalla, millaisia odotuksia sekä kuntakokeilukunnilla että ei-kokeilukunnilla on valmistautumisesta tulevaan TE-palvelut 2024 -uudistukseen. Keskeisimmät haasteet liittyvät tällä hetkellä erilaisiin tiedonkulun ongelmiin. On sinällään positiivista, että tietoa on paljon, mutta miten se kanavoidaan selkeästi yhteen paikkaan? Olennainen tieto pitää saada jokaiseen kuntaan, jokaiselle työllisyyden asiantuntijalle, jokaiselle kuntajohtajalle ja jokaiselle päättäjälle.

Kirjavuutta kuntakentällä

Me Kuntaliitossa olemme kuntakentän tukena siinä, että kaikki kunnat saadaan samalle viivalle 1.1.2025, jolloin kunnissa alkaa uusi elinvoiman aikakausi.

Työllisyyden kuntakokeiluissa olevat kunnat ovatkin jo päässeet luomaan tulevaa ja vahvistamaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Uusilla keinoilla on tunnistettu entistä paremmin asiakkaiden yksilöllisiä palvelutarpeita, työllistymisen esteitä ja osaamisen kehittämistarpeita.

Osa kyselyyn vastanneista ei-kokeilukunnista kantaa huolta siitä, että olisivat takamatkalla ja jopa täysin pimennossa. Työllisyyden kuntakokeiluun kuulumisen voi halutessaan nähdä joko hidasteena tai sitten etuna. Ei-kokeilukuntia ei ole sidottu lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta, mikä mahdollistaa tietyllä tapaa vapaammat kädet rakentaa vaikkapa omaa kuntaekosysteemiä.

Todellisuudessa myös työllisyyden kuntakokeiluissa olevien kuntien kirjo on varsin laaja. On kuntia, joissa uudet mallit ja toimintatavat ovat kantaneet selkeää hedelmää ja myös kuntia, jotka ovat maistaneet vähän kaikkea. On myös sellaisia kokeilun ulkopuolisia kuntia, jotka ovat hyödyntäneet kuntakokeilujen oppeja.

Laaja kirjo tuo haasteita viestinnälle. Tästä lähtien me Kuntaliitossa tiedotamme jatkossa työllisyyden kiemuroista ja TE-palvelut 2024  -uudistuksesta jokaiselle kunnalle.

Yhdessä onnistumme

Suunta on käännetty kohti tulevaa, sillä elinvoiman ja työllisyyden edistämisellä on merkittävä rooli sote-uudistuksen jälkeisessä tulevaisuuden kunnassa. TE-palvelut 2024 -uudistuksessa on siis kyse paljon isommasta asiasta kuin pelkästään työllisyystehtävän hoitamisesta, nimittäin elinvoiman turvaamisesta ja lisäämisestä. Tähän elinvoimatehtävään jokaisen kunnan on laitettava myös omia panostuksia entistä enemmän.

Me Kuntaliitossa tuemme jokaista kuntaa tällä matkalla kohti uutta elinvoimatehtävää. Työ ja tuki tiivistyy erityisesti, kun lakipaketti on nuijittu eduskunnassa. Lait on tarkoitus vahvistaa maaliskuussa 2023. Vaikka tähän hetki vielä vierähtää, voi alueellista keskustelua jo käydä, se on itse asiassa suotavaa. Keskustelun tueksi me Kuntaliitossa tuotamme tukimateriaalia, järjestämme tilaisuuksia, keräämme hyviä käytäntöjä ja viestimme aktiivisesti.

Tämä uudistus tehdään yhdessä.

Lue lisää

Kuntaliiton ajankohtaisuutinen: Kysely vahvisti huolet pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin työskennellut Kuntaliitossa kuntakokeilujen projektikoordinaattorina.

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!