Jari Lindström 24.2.2022

Kuntakokeilut – enemmän kuin vain kokeilemista

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät vajaa vuosi sitten. Maan hallitus päätti kuitenkin puoliväliriihessä, että vastuu työllisyyden hoidosta siirtyy pysyvästi kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Kuntakokeilujen luonne muuttui.

Kuntakokeiluista ei suoraan siirrytä pysyvään työllisyydenhoidon malliin. Pysyvä siirto vaatii oman lainsäädäntönsä, jota parasta aikaa kirjoitetaan ministeriössä.

Vaikka vastuu siirtyy kunnille, ei TE-toimistoja ole tarkoitus perustaa uudestaan kuntiin. TE-toimistojen henkilökunta siirtyy kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteella. Olennaista on kuitenkin se, että toimintatavat ja tekeminen tuovat jotain uutta. Eihän pelkässä vastuunsiirrossa ole sinällään mitään järkeä. Pitää osata tehdä toisin, vaikuttavammin kuin aiemmin. Ei ole myöskään kyse siitä, ettei tähän mennessä olisi tehty myös paljon hyvää.

Kyse on pikemminkin yhteistyön syventämisestä. Eri toimijoiden ja kaikkien työllisyydenhoidon parissa työskentelevien tulee yhdistää voimavarat ja osaaminen. Yhdessä tekeminen koskee valtiota, kuntia, TE-toimistoja, ELY-keskuksia ja kolmatta sektoria.

Miten syventynyt yhteistyö näyttäytyy työllisyyden kuntakokeiluissa?

Kuntakokeiluja säätelevän lain ytimessä on tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken. Palveluekosysteemin rakentaminen on mainio esimerkki siitä. Jokaiselle alueelle rakennetaan juuri sille sopiva ja  omannäköinen palvelukeskittymä, jonka palvelujen keskiössä on asiakas.

Työllisyyden kuntakokeilussa asiakas saa oman työntekijän, joka toimii omavalmentajana. Omavalmentaja on asiakkaan tukena aina hänelle kulloiseen tilanteeseen sopivassa palvelussa. Olennaista on, että asiakas ei jää yksin. Omavalmentaja sparraa asiakkaan kohti nopeaa työllistymistä.

Jo pitkään työmarkkinoiden riesana ollutta kohtaanto-ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan yhä toimialakohtaisemmin. Oli kyse sitten osaamisen päivittämisestä, positiivisista rakennemuutostilanteista tai rekrytoinneista. Tämä vaatii yhä enemmän yhdessä tekemistä ja jopa ennakointia siitä, millaista osaamista jatkossa tarvitaan ja että siihen löydetään ketteriä ratkaisuja. Yritysyhteistyön ja oppilaitoksien rooli korostuu.

Kuntaliiton tuleva ideapankki kokoaa ideat ja toimintatavat

Lähes vuoden kestäneiden kuntakokeilujen aikana on noussut esiin paljon hyödyllisiä huomioita. Kuntaliitto työstää parhaillaan ideapankkia, johon kootaan kuntakokeilujen hyviä ideoita, malleja ja toimintatapoja. Tarkoituksena on, että sekä kuntakokeiluissa että sen ulkopuolella olevat kunnat saavat ajatuksia omaan tekemiseensä. Ideapankki toimii myös oivana paikkana medialle päästä tarkastelemaan kuntakokeiluja käytännön tasolla. Ideapankki valmistuu kevään 2022 aikana.

Mikä kuntakokeilujen rooli on suhteessa pysyvään siirtoon?

Kuten edellä mainitsin, jokainen kunta saa vastuun työllisyydenhoidosta vuoden 2024 aikana. Tämän takia kuntakokeiluissa parhaillaan tehty työ on merkittävää. Kuntakokeiluissa pilotoidaan käytännössä tulevaa, ja ehkä jopa löydetään sellaisia malleja, joita kaikki kunnat voivat tulevaisuudessa hyödyntää.

Myös kuntakokeilujen ulkopuliset kunnat voivat jo nyt kehittää omaa palveluekosysteemiään pitäen silmällä tulevaa. Tiedän näin jo tapahtuvan. Kuntaliiton tehtävä on taata oikean ja ajantasaisen tiedon kulkeutuminen jokaiselle kunnalle.

Työllisyyden hoidon malli muuttuu siis merkittävällä tavalla tulevien vuosien aikana. Kaiken tämän keskellä on omaksuttava paljon uutta lainsäädäntöä kuten uusi työvoimapalvelumalli ja te-digi. Yksin tässä jättimäisessä uudistuksessa ei onnistuta. Tarvitaan yhdessä tekemistä ja mielellään samaan maaliin pelaamista. Kuntaliitto on kuntien tukena.

Lue lisää:

Te-palvelut 2024 -uudistus

Työllisyyden kuntaokeilut

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin työskennellut Kuntaliitossa kuntakokeilujen projektikoordinaattorina.

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.