Minna Punakallio 3.12.2021

Sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2022 vahvistettu

Minna Punakallio

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2022 on nyt vahvistettu. Maksuihin tulee ensi vuonna useita muutoksia, mutta muutokset oli ennakoitu kuntatalousohjelman ennusteissa jo melko lailla kohdalleen. Osa työnantajan maksuista nousee ja osa laskee, joten nettona niiden yhteisvaikutus maksutasoon voi olla ensi vuonna varsin pieni.

Osa kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuista vaihtelee työnantajakohtaisesti. Esimerkiksi jos työnantaja ei maksa lainkaan Kevan jäsenyhteisöiltä perittävää eläkemenoperusteista maksua, työnantajan sosiaalivakuutusmaksut yhteensä pysyvät ensi vuonna ennallaan noin 21 prosentin tuntumassa suhteessa maksettuihin palkkoihin. Jos kuntatyönantaja sen sijaan maksaa työnantajakohtaisesti vaihtelevaa eläkemenoperusteista maksua, keskimäärin palkkasummaan suhteutettuna sosiaalivakuutusmaksut yhteensä laskevat kuluvan vuoden 24,40 prosentista noin 24,05 prosenttiin.

Sairausvakuutusmaksu nousee − työttömyysvakuutusmaksu laskee

Valtioneuvosto on vahvistanut työnantajan sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2022. Maksu laskee 0,19 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia vuonna 2022.

Työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2022 hyväksyttiin eduskunnassa marraskuun loppupuolella. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää korotetaan vuodesta 2021 0,20 prosenttiyksikköä josta sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräinen osuus on 0,10 prosenttiyksikköä. Korotustarve johtuu siitä, että Työllisyysrahaston rahoittamat menot ovat kasvaneet COVID-19-epidemian aikana. Vuonna 2022 kuntatyönantajan alempi maksu on 0,50 prosenttia palkasta ja noin 2,2 miljoonan euron palkkasummarajan ylittävältä osalta 2,05 prosenttia.

Kevan palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy ennallaan

Kevan valtuutetut päättivät vuoden 2022 Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksuista kokouksessaan 30.11.2021. Yksityisen sektorin työeläkeyhtiöiden määräaikaisesta maksukorotuksesta huolimatta Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy ensi vuonna ennallaan 24,40 prosentissa.

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta. Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Kuluvan vuoden tapaan työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmässä arviolta keskimäärin 16,83 prosenttia palkoista.

Osa kuntatyönantajista maksaa palkkaperusteisen maksun lisäksi eläkemenoperusteista maksua niiden eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Tarvittavan eläkemenoperusteisen maksun euromäärän arvioidaan pysyvän vuonna 2022 suurin piirtein ennallaan. Suhteessa Kevan jäsenyhteisöjen palkkasummaan vuonna 2022 maksurasitus kuitenkin pienenee noin 0,40 prosenttiyksiköllä.

Tyypillisesti kuntatyönantajan eläkemaksut yhteensä ovat olleet noin nelisen prosenttiyksikköä korkeammat kuin yksityisen sektorin TyEL-maksu. Kuten edellä todettiin, vuonna 2022 Kevan eläkemenoperusteinen maksu laskee. Kevan palkkaperusteinen maksu ja eläkemenoperusteinen maksu yhteensä ovat siis keskimäärin noin 27,90 prosenttia palkkasummasta. Yksityisen sektorin työeläkemaksu sen sijaan nousee ensi vuonna 24,85 prosenttiin palkkasummasta. Tämä merkitsee sitä, että julkisen ja yksityisen sektorin eläkemaksutasojen ero kutistuu noin 3 prosenttiyksikköön.

Myös valtion eläkemaksut vahvistettu

Muun muassa opetussektorilla toimivista kuntatyönantajista osa maksaa vakuutetuistaan eläkemaksua valtion eläkejärjestelmään. Vuoden 2022 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on valtion eläkejärjestelmässä 24,85 prosenttia palkoista. Maksu nousee kuluvasta vuodesta, koska se noudattaa yksityisen sektorin työeläkemaksun tasoa ja TyEL-maksu on nousee vuosina 2022-2025 siihen koronavuonna 2020 tehdyn tilapäisen alennuksen vuoksi . Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on valtion eläkejärjestelmässä varsin lähellä Kevan eläkemaksun tasoa: arviolta keskimäärin 17,13 prosenttia palkoista.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on pääekonomisti Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MinnaPunakallio

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme