Elisa Kettusen blogi 16.5.2022

Digiviikko: Miksi kunnille järjestetään oma digiteemaviikko?

Elisa Kettunen

Digitalisaatio on muutos, jossa hyödynnetään teknologiaa ja sen tuomia mahdollisuuksia tehdä asioita uusin tavoin. Digitalisaatio on ensisijaisesti jotain muuta kuin tekniikkaa ja teknologiaa - pohjimmiltaan siinä on kyse ihmisestä.

Digitalisaatio haastaa ihmisen kykyä muutokseen, kokeilemiseen ja ennakkoluulottomuuteen. Se haastaa myös organisaatioiden toimintakulttuuria ja kyvykkyyksiä. Avainasemassa myös kunnissa on kyky hyödyntää paitsi teknologiaa, myös ihmisten inhimillisiä ja luovia taitoja, kuten oppimista, osaamista, innostumista ja sopeutumistakin.

Digitalisaation ei soisi olevan ilmiö, johon ajaudutaan vahingossa, vaan asia, jota johdetaan tavoitteellisesti. Kuntajohdolta digitalisaatio edellyttää kykyä johtaa jatkuvaa muutosta, jossa inhimillinen kohtaa koneen ja softan. Digitalisaatio vaikuttaa elämäämme jo nyt ja sen vaikutus jatkossa vain vahvistuu. Kuntaliitossa ajattelemme, että digitalisaatio ei ole arvo itsessään, vaan väline rakentaa toimivampaa, fiksumpaa ja ennen kaikkea ihmislähtöisempää yhteiskuntaa.

Myöskään digitalisaation taloudellinen arvo ei voi olla vain säästöjen hakemista, vaan digitalisaatioon liittyvät investointimenot tulisi palata yhteiskuntaan erilaisina hyötyinä: säästettynä ajankäyttönä kiireisten kansalaisten arjessa, kätevinä ja saavutettavina palveluina, automatisoituina prosesseina ja jopa automaattisena päätöksentekona.

Palveluita voidaan suunnata vastaamaan todennettua tarvetta oikea-aikaisesti, hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia ja siten hallita kustannuksia. Digitalisaation keinoin voidaan suunnata inhimillisiä resursseja sinne, missä kaivataan inhimillistä lämpöä, luovuutta ja huumorintajua - rakentaen hyvinvointia.

Kunta on myös muutosten jälkeen lähellä ihmistä

Kunnat ovat hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta monessa arjen palvelussa julkisen hallinnon lähimpänä oleva kosketuspinta ihmisiin erityisesti rakennetun ympäristön, kasvatuksen, koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden, elinvoimapalveluiden ja vuodesta 2024 alkaen myös työvoimapalveluiden osalta. Toimintaympäristö ja hallinnon rakenteet muuttuvat ja näissä uudistuksissa asetetaan lukuisia odotuksia digitalisaatiolle.

Uuden kunnan palveluiden odotetaan keskustelevan ja vaihtavan tietoa keskenään sujuvasti, lisäksi sujuvuutta ja turvallisuutta tiedon liikkumiseen tullaan tarvitsemaan myös kunnan ja hyvinvointialueiden sekä muiden viranomaisten kesken.

Digitalisaation roolin hahmottaminen ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien pelisääntöjen ratkaiseminen palvelurakenneuudistuksissa on keskeinen.  Kuntien toiminta on säädöspohjaista ja myös tiedonhallintaan ja digitalisaatioon liittyvää sääntelyä on tullut viime vuosina lisää. Digitalisaation saralla riittää tekemistä niin kunnissa, kuten koko yhteiskunnassa vuosiksi eteenpäin.

Kuntien digipolkuja on yhtä monta kuin on kuntiakin ja on hyvä, että jokainen kunta rakentaa oman polkunsa itse. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö yhteistyötä kannattaisi tehdä, kehittämisen tuloksia jakaa muille tai itse hyödyntää jo muiden aiemmin kehittämää. Tällä tarkoitan sitä, että kun toteutetaan muutosta, viime kädessä toimintaa voi muuttaa vain ne tahot, jotka toiminnasta vastaavat. Muutokseen tarvitaan myös ymmärrystä omasta organisaatiosta ja ennen kaikkea omista asiakkaista, eli kuntalaisista, yrityksistä ja muista kunnan toiminnan kannalta keskeisistä toimijoista.

Kunta tuntee omat palvelut, elinkeinorakenteen, sosiaaliset kysymykset ja arjen reunaehdot, joiden pohjalta voidaan tunnistaa kehittämisen paikat. Jokaisen kunnan oman digipolun etsiminen pitäisi lähteä oman kunnan strategiasta ja oman toimintaympäristön ja resurssien, kuten osaamisen tuntemisesta. Digitalisoimisen paikkoja löytyy kyllä kaikenlaisista kunnista, mutta rajallisilla resursseilla valintoja on tehtävä oman digipolun lähtökohdiksi.

Tule mukaan - kuinka saada paras hyöty irti Kuntien digiviikosta?

Kuntien digiviikko 2022 on jatkumoa neljä kertaa järjestetyille Kuntien digitalisointipäiville ja tavoitteena on tehdä siitä vuosittainen, kesäkuinen teemaviikko. Digiviikon aikana haluamme nostaa esiin kuntien digitalisaatioon liittyviä teemoja: niin kunnissa jo tehtävää digityötä eri toimialoilta, yhteistyötä, kansallista kehittämistä sekä tietenkin haasteita, joita digitalisaatioon väistämättä liittyy.

Kuntien digiviikon idea on tuoda tarjottimella laaja valikoima sisältöä, josta jokainen kunnassa tai kunnan digitalisaatiosta kiinnostunut voi poimia itselleen kiinnostavimmat sisällöt. Osallistuakseen ei tarvitse olla digiekspertti, sisältöä löytyy kyllä kaikille.

Viikko on rakennettu siten, että maanantaina ja tiistaina on tarjolla erityisesti verkkosisältöjä erilaisille kohderyhmille - osallistua voi mukavasti työpaikalta tai kotoa etäyhteyksin. Maanantain ohjelmassa on erityisesti kunnan talouden digitalisoitumiseen liittyvää sisältöä, tiistaina kasvatuksen ja opetuksen teemoihin liittyviä seminaareja. Lisäksi on myös laaja kirjo muuta, yleisesti digitalisaatioon ja tietohallintoon, viestintään, kunnan muutokseen ja johtamiseen liittyvää ohjelmaa. Osa tapahtumista vaatii ilmoittautumisen, mutta eivät kaikki. Tarkista siis tilanne sinua kiinnostavan tilaisuuden osalta ohjelmasta ja Kuntaliiton tapahtumakalenterista.

Liikkeelle pääset tapahtumasivulta: www.kuntaliitto.fi/digiviikko

Keskiviikkona kohtaamme Kuntatalolla, jolloin ohjelmaa on sekä kasvokkain Kuntatalolla että hybridisti yhdistäen live-tilaisuuksia ja etäosallistumista. Päivän ohjelmassa kunnat itse kertovat millaista kehittämistä he tekevät. Toivomme mukaan paljon kuntia verkostoitumaan, kohtaamaan kollegoita ja kuuntelemaan inspiroivia esimerkkejä erilaisista kunnista.  

Torstaina on Kuntien digitalisointipäivä, joka on viikon kohokohta - ohjelmaan on koottu erityisesti kunnan digitalisoinnista vastaavia henkilöitä kiinnostavaa ohjelmaa. Tapahtumajärjestäjä FCG vastaa torstaipäivän järjestelyistä ja päivän ohjelma ja ilmoittautuminen tapahtuu FCG:n tapahtumasivujen kautta. Kuntaliitto on mukana päivässä ja ohjelman rakentamisessa. Tapahtuma on maksullinen.

Digiviikko päättyy perjantaihin, jolloin ohjelmassa on isoja asioita: keskustelua systeemisestä muutoksesta, kuntapolitiikan tulevaisuudesta, yhteiskunnallisen muutoksen johtamista ja politiikkaa. Aamupäivän seminaari on teams-tilaisuus joka tallennetaan, iltapäivän studiokeskustelu lähetetään KuntaTV:n kautta ja on myös katsottavissa tallenteena myöhemmin. Mukana ohjelmassa asiantuntijoita niin kunnista, valtionhallinnosta kuin yrityselämästä.

Seminaarien lisäksi kannattaa koko digiviikon ajan seurata Kuntaliiton verkkosivuja ja some-kanavia. Nostamme viestinnässä esiin vieraskynäkirjoituksia, joissa käsitellään kuntien digitalisaatiota eri näkökulmista, oppaita, materiaaleja ja muuta hyödyllistä, joita kunnat voivat käyttää oman kunnan digipolkua raivatessaan. Odotellessasi digiviikkoa, voit virittäytyä tunnelmaan esimeriksi kuuntelemalla Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointityönantajien podcastsarjaa ”8 oppia kuntien digitalisaatiosta”, joka löytyy esimerkiksi Spotifystä.

Tai voit tutustua 15 esimerkkiin siitä, miten digitalisaatio on muuttanut kuntatyötä tutustumalla Digiä kuntatyössä -esimerkkeihin Kuntaliiton verkkojulkaisusta.

Tervetuloa mukaan Kuntien digiviikolle etänä, paikan päälle tai hybridisti - miten sinulle vain sopii 6.6-10.6.2022!

Kuntien digitalisointiviikko 6.10.6.2022

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @elisakettunen

Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.