Elisa Kettusen blogi 18.6.2024

Kuntien digitalisaation olosuhdekartalla paistaa kirkkaasti, mutta tuuli on kylmää

Kuntien digiviikko on kuin Suomen kesä: lyhyt ja nopea - ja onneksi vähäluminen! Tärkeämpää kuin sääolosuhteet ovat kuntien olosuhteet suhteessa jatkuvaan muutokseen ja digitalisaatioon. Kuntien kehityksen keskeinen tekijä on resurssit, sekä raha että osaaminen.  

Kuntien kehittämisen keskeinen tekijä on resurssit, jotka mitataan sekä rahassa että osaamisessa. Tällä hetkellä pessimismi on kuitenkin syvempää kuin aiemmin. Huolimatta hallitusohjelman hyvistä kirjauksista digitalisaation edistämiseksi, rahoitusta ei ole osoitettu, mikä luo haasteita digitalisaatiolle ja julkisen hallinnon kehittämiselle. Vaikuttaa siltä, että digitalisaation odotetaan tuovan säästöjä, ennen kuin sen säästöjä mahdollistavaan muutokseen on investoitu euroakaan.

Yhteiskuntaa kurittavat säästötoimet vaikuttavat erityisesti kehityshankkeisiin ja digitalisaatioon, jotka vaativat suuria investointeja ja pitkäjänteisyyttä. Lisäksi kansainvälinen tilanne edellyttää koko ajan järeämpiä investointeja digitaaliseen turvallisuuteen, joka ei sellaisenaan synnytä säästöjä – korkeintaan hieman paremmin ennakoitavia kuluja.  

Julkisen hallinnon digitalisaatiokeskustelussa on kuntasilmin katsottuna ovat ehdoton ”ei”, mutta on myös asioita, joille ilomielin voi sanoa ”kyllä”.  

Ei – kuntien yhteistyötä ei pidä säätää hengiltä  

Kuntien yhteistyötä ei pidä sääntelyllä tukahduttaa. Hallitusohjelman kirjaus sidosyksiköiden sääntelystä, erityisesti 10 prosentin vähimmäisomistusosuuden edellytys, on tärkeä aihe keskustelussa. Lainsäätäjän tulee puntaroida alueellinen yhteistyö, pienten kuntien asema, palveluiden kehittämisen pitkäjänteisyys ja yhteistyörakenteiden tarve. ICT-toimialana on myös hyvin osaajaintensiivinen, mutta toimintona kunnille välttämätöntä.

ICT-sidosyksiköt mahdollistavat kuntien tehokkaan yhteistyön ja huippuammattilaisten hyödyntämisen, erityisesti pienten kuntien tarpeisiin. Pienet kunnat saavat vastinetta rahoilleen ICT-in-house-yhtiöiden kautta, mikä mahdollistaa sähköisten palveluiden ja tietoturvapalveluiden kehittämisen korkealle tasolle. Esimerkiksi avoimen lähdekoodin kirjastotietojärjestelmä Koha on laskenut kustannuksia ja parantanut kilpailuasetelmaa.

Digiviikolla tunnistettiin myös tarve kuntien yhteiselle skenaariotyölle. Vaikka tuleva sääntely huomioisi paikalliset olosuhteet ja poikkeukset, muutoksia tulee ja sopeutumista vaaditaan. Digiviikolla esitelty Tampereen kaupungin ja kehyskuntien esimerkki yhteistyöstä perustuu keskinäisiin sopimuksiin eikä yhteiseen yhtiöön. Tällaisia esimerkkejä ja erilaisia kuntayhtymä- ja isäntäkuntamalleja tarvitaan tulevaisuudessa enemmän.

Riippumatta sääntelyn muutoksista, kuntien keskinäinen yhteistyö on tulevaisuudessakin välttämätöntä ja vaatii rakenteita ja yhteistä sopimista. Kunnilla on oltava liikkumatilaa kehittää omaa toimintaansa, jos markkinat eivät vastaa heidän tarpeitaan tai hinnat karkaavat. Kansallisesti ei pidä rajoittaa liikkumatilaa tiukemmin kuin muualla Euroopassa, vaikka Suomen kuntien tehtäväkenttä on laajempi. Toivomme, että kuntien yhteistyömahdollisuuksia ei tarpeettomasti vaikeuteta ja että muutoskustannukset huomioidaan realistisesti.

Kyllä – diginorminpurku ja sähköisen asioinnin ensisijaisuus  

Kesällä 2023 aloittanut hallitus on tarmokkaasti ryhtynyt norminpurkutyöhön ja digitalisaation edistämiseen. Tavoitteena on mm. automaattisen ratkaisumenettelyn käyttöönotto kunnissa ja proaktiivinen palveluntarjonta. Kunnilla on tähän suuria odotuksia, mutta myös haasteita. Kunnat eivät voi käyttää henkilötietoja muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen, toisin kuin yritykset, eikä luvitusta voi hyödyntää samalla tavalla.

Norminpurun suurin haaste on, että säästöt syntyvät pienistä puroista eikä yhtä helppoa ratkaisua ole. Säästöjä voidaan saavuttaa, mutta tämä ei ole yksinkertaista kompleksisessa yhteiskunnassa. Norminpurku voi tuoda hyötyjä myös digitalisaation saralla, mutta se vaatii järjestelmällistä työtä ja pitkäjänteisyyttä.

Kyllä – avaimen sorvaaminen tietosuojalukkoon  

Tietosuojan sääntely-ympäristö aiheuttaa kunnille paljon epävarmuutta ja haasteita, mikä on johtanut eriäviin tulkintoihin ja haluttomuuteen investoida palveluihin, joissa on tietosuojariskejä. Tämä tilanne kahlitsee palveluinnovaatioita ja julkisen hallinnon mahdollisuuksia hyödyntää uusinta teknologiaa. Teknologian kehittyessä kuilu muihin toimijoihin kasvaa samalla kun kansalaiset odottavat tehokkaita ja turvallisia palveluita.

Jotkut yhteiskunnassamme eivät pidä tietosuojaa ongelmana, mutta kuntien näkökulmasta tarvitaan selkeää ohjausta. Valvontaviranomaisen lisäksi tarvitaan taho, joka antaa vahvaa informaatio-ohjausta tietosuojakysymyksissä, jotta voimme hyödyntää muutoksen positiiviset puolet.

Lisäksi toivotaan kunta-alan toisiolakia, joka säätelisi kerätyn datan käyttöä muihin kuin alkuperäisiin tarkoituksiin. Tämä ei koskisi vain tutkimusta, vaan myös palvelutuotannon tarpeita.

Lopuksi vielä – kiitos!

Kuntaliiton digiasioiden vuosikellossa kesän hiljaisempi jakso seuraa kuntien digiviikkoa, painottuen verkostotyöhön ja viestintään. Elokuun lopulla, 22.8.2024, alkavat taas viikoittaiset digisumpit, jotka noudattavat kouluvuoden rytmiä, vaikka syysloma pidetään jo syyskuussa Kuntamarkkinoiden aikaan. Vuoden aikana osallistumme moniin tapahtumiin, kuten Kyberturvapäiviin, Tiedonhallinnan päiviin ja Tietosuojavastaavien ajankohtaispäiviin yhteistyössä FCG kanssa.

Syksyllä saamme uutta tietoa kuntien digitalisoitumisesta, kun analysoimme kolmen vuoden välein toteutettavan kuntien digikartoituksen vastaukset. Vastausmäärä on ollut erinomainen, lähes puolet Manner-Suomen kunnista on vastannut kyselyyn, ja väestöpeitto on vielä suurempi. Tämä aineisto tarjoaa arvokasta vertaistietoa myös kunnille itselleen.

Kaikkien kuntien ja koko yhteiskunnan kehittämisessä on nyt tärkeämpää kuin koskaan pitää yhtä ja ylläpitää positiivista henkeä. Vaikka resurssit ovat niukat, on tärkeää etsiä yhteistyön mahdollisuuksia ja luoda kehitysmyönteistä ilmapiiriä. Me Kuntaliiton digitiimissä nautimme työskentelystä kuntien kanssa, joten olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä ja mietitään yhdessä, mitä voimme saavuttaa.  

Nyt lomien kynnyksellä nöyrä kiitos ja leppoisaa kesää! 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @elisakettunen

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!