Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Kuntatalouden kestävyyttä tavoitellaan kuntien strategioissa, sitä edellytetään valtion tulevaisuusselvityksissä ja sitä kohti pyritään tutkimusraporteissa. Kuntatalouden kestävyys nostetaan esiin myös Kuntaliiton vuoden 2022 tavoitteissa. Hyvä niin, sillä kuntatalouden kestävyys on erityisen

Kirjoittaja

Kuntaliitto on edunvalvontaorganisaatio, josta löytyy asiantuntemusta lähes kaikilta elämänaloilta. EU-edunvalvonta on tärkeä osa tekemäämme kuntien edunvalvontatyötä. Aina tilaisuuden tullen haluan muistuttaa, että suurin osa kunnissa päätettävistä asioista juontaa juurensa tavalla tai toisella

Kirjoittaja

”Koulutuspoliittisessa selonteossa valtioneuvosto antaa linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja kansainvälistä yhteisöä kestävän kehityksen turvaten.” Näin mahtipontisesti alkaa valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon tiivistelmäsivu

Olli Riikonen
Kirjoittaja

Kuntien talousarviovalmistelu on loppusuoralla, joten valtionosuusarviotkin lienee jo esityksiin kirjattu. Tämä onkin historiallinen tapaus, sillä sote-rahoitus sisältyy lukuihin viimeistä kertaa. Kokonaispotti on noin 10,6 miljardia euroa ja kasvua kuluvaan vuoteen on noin 600 miljoonaa. Vuoden

Kirjoittaja

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2022 on nyt vahvistettu. Maksuihin tulee ensi vuonna useita muutoksia, mutta muutokset oli ennakoitu kuntatalousohjelman ennusteissa jo melko lailla kohdalleen. Osa työnantajan maksuista nousee ja osa laskee, joten nettona niiden

Kirjoittaja

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Tätä ennen tehdään sekä veroprosenttileikkaus koko maan tasolla että siirtolaskelmat kuntakohtaisesti. Laskelmien keskiössä ovat kuntien raportoimat taloustiedot vuosilta 2021–2022. Vuoden takaiseen tapaan kyselyitä on kaksi: 1)

Kuntademokratiaverkoston blogi

Avoimuus ja osallistuminen, someräyhääjät ja vihapuhe. Miten tätä viestintää voi hallita ja niveltää järkevään päätöksentekoon? Vastaus kuuluu: ei voi hallita, mutta juuri siksi siitä voi saada aitoa hyötyä valmisteluun. Jo ennen nettiä kuntaväen huolena olivat lehdistön yleisönosastot.

Kirjoittaja

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hallituksen linjausten mukaisesti valtion TE-hallinnolta kunnille vuonna 2024. Uudistuksen myötä kuntien rooli paikallisen elinvoiman edistäjänä vahvistuu entisestään. Mutta mitkä ovat paikallistason mahdollisuudet vahvistaa työllisyyttä ja missä

Korona-aika kuritti meidän kuntavaalejamme - ensin siirtämällä vaalit huhtikuulta kesäkuussa ja sitten pudottamalla kuntavaalien äänestysaktiivisuuden ennätysmatalaksi. Omien kuntavaaliemme edellä kävi kateeksi Viroa ja Tanskaa, joiden loppusyksylle ajoittuvien vaalien kuvittelin selviävän korona

Kirjoittaja

Kuntaliitossa on käynnissä kaksi hanketta, joissa kehitetään nuoriso- ja kulttuuripalveluiden tiedontuotantoa ja tilastointia. Hankkeita rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuntaliitto, ja niitä toteutetaan yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Molempien hankkeiden konkreettisena

kuvituskuva

Menneen analysointiin ja jossitteluun on useimmiten helpompi tarttua kuin tulevaisuuden kehityspolkujen pohtimiseen. Politiikkojen tehtävä on tehdä arvovalintoja sen välillä, mitä tulevaisuuden tavoitteita kohti lähdetään ja miten. Tulevaisuuden lukutaito ei ole mitään höttöä vaan taito, joka