ARTTU2-tutkimusohjelma

Johtaminen ja konserniohjaus

 

Uutiset ja tiedotteet

 

Julkaisut

Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018

Tässä raportissa tarkastellaan emokunnan ja tytäryhteisöjen välisiä taloussuhteita kuntakonsernissa.

 

Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2018
Tässä raportissa tarkastellaan, minkälaisilla johtamisen rakenteilla, toimintatavoilla ja välineillä kunnat ovat ottamassa tätä tehtävää haltuun.

Tämä tutkimusraportti on osa ARTTU2-tutkimusohjelmaan liittyvää Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -osaprojektia.
 

Kuntien moninaiset kuntakonsernit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 3/2018
Kuntakonsernien yhteisörakenne ja emokunnan osuus kuntakonsernin taloudesta ARTTU2-tutkimuskunnissa

Tutkimuksessa on tavoitteena muodostaa yleiskuva kuntakonserneista, niihin kuuluvista yksiköistä ja konsernitalouden jakautumisesta emokunnan ja tytäryhtiöiden kesken.

 

Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2017
Raportissa tarkastellaan poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistamista ARTTU2-tutkimuskunnissa.
 

Välitilan johtaminen kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2017
Artikkeli on osa ARTTU2-tutkimusohjelman uudistuksen reaaliaikaista arviointia (REA). Tässä tarkastellaan kunnan johtamista tilanteessa, jossa kansallisen tason maakunta- ja sote-uudistuksen ratkaisut ja tuleva suunta ovat vielä avoinna. Näin ollen kunnat ovat välitilassa.

Johtamis- ja kokouskäytännöt ARTTU2-kuntien hallituksissa ja valtuustoissa vuonna 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 9/2016
Raportissa selvitetään hallitusten ja valtuustojen kokousten tiheyttä, niiden kestoa, kokouksissa käsiteltyjä asiamääriä ja kokouskäytäntöjä. Raportissa tarkastellaan myös millaisia toimintamuotoja ja -menetelmiä sekä millaisia johtamisen välineitä kunnissa on käytössä. Lopuksi pohditaan tuloksia.

Katso video, jolla Sirkka-Liisa Piipponnen kertoo raportista ->

 

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup