Julkaisun kansi

Kunnanjohtajat kiirastulessa. Acta nro 285

Tekijät
Sini Sallinen & Marianne Pekola-Sjöblom
Julkaisupäivä
Kuvaus
Luottamuspulasta arjen luottamustekoihin

Kunnanjohtajaan kohdistuvat epäluottamustilanteet ovat viime vuosina yleistyneet, ja niiden syntymisprosessit nopeutuneet. Jotta syntyviin epäkohtiin voitaisiin tarttua ennaltaehkäisevästi, olemme kokeneet tarpeelliseksi saada lisää ymmärrystä epäluottamukseen johtaneista tekijöistä, niin sanotuista juurisyistä.

Tämän selvityksen tavoitteena on selvittää kunnanjohtajien epäluottamustilanteiden juurisyitä yleisellä tasolla. Pääpaino on erilaisten juurisyiden tunnistamisessa ja niiden jäsentämisessä. Selvitys sisältää myös pohdintaa ja ehdotuksia luottamuksen vahvistamiseksi sekä aiheeseen liittyviä sparrauskysymyksiä puheenjohtajille ja kunnanjohtajille.

Selvityksen aineistona ovat kaikkiaan noin 40 kunnanhallitusten puheenjohtajien ja kunnanjohtajien yksilö- tai ryhmähaastattelut, kirjoittajien käymät lukuisat muut keskustelut sekä Kuntajohtajien työhyvinvointikyselyn 2022 tulokset ja avoimet vastaukset. Olemme hyödyntäneet myös aihepiiristä tehtyjä aiempia tutkimuksia ja selvityksiä.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,8 Mt
ISBN
978-952-293-914-2
ISSN
2490-0699
Sivumäärä
63
Kustantaja
Kuntaliitto
ISSN
2490-0699