Kunnat, maakunnat ja kuntayhtymät

Maakuntien liitot

Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä. Maakunnan liitto on alueensa merkittävin edunvalvoja. Liitoilla on kaksi lakisääteistä päätehtävää: alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus.

  • Vuoden 2011 alusta manner-Suomessa ​on 18 maakuntaa (lisäksi Ahvenanmaa)
  • Liitot ovat keskeisiä kansainvälisiä toimijoita ja ne suurelta osin vastaavat EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja niiden täytäntöönpanosta
  • Maakunnan liitto vaalii monipuolisesti alueensa kulttuuria ja perinteitä verkottumalla alan ja alueensa toimijoiden kanssa henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi
  • Jokaista liittoa johtaa maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus, jonka apuna toimii liiton toimisto maakuntajohtajan johdolla.  Toimistojen yhteenlaskettu henkilöstö on noin 650 henkilöä ja budjetit noin 50 milj. euroa eli vajaat 10 euroa / asukas.

Maakuntien liitot

Lisätietoa

Aluekehitysvastuu

Maakuntien liitot toimivat alueiden kehittämisen aluekehitysviranomaisina.

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä tarpeelliset aluevaraukset maakunnan kehittämisen kannalta.

Kansainvälinen toiminta

Maakuntien liitot hoitavat tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä

Maakuntien liittojen erityistehtävät

Päätehtävien lisäksi maakuntien liitoilla on monia tehtäviä, jotka painottuvat kunkin alueen omiin erikoispiirteisiin.

Maakunnan liiton rahoitus ja organisaatio

Maakuntien liitot ovat jäsenkuntiensa muodostamia kuntayhtymiä. Jäsenkunnat rahoittavat pääosin niiden toiminnan. Jäsenmaksut yhteensä ovat vuositasolla noin 51,2 milj. euroa.

lateral-image-left
tags