Tietotuotteet ja -palvelut

Työkalut ja toimintamallit

Kuntien tietojohtamisen, toiminnan ja päätöksenteon tueksi kehittämiämme ja ylläpitämiämme työkaluja ovat mm. erilaiset

  • mittarit ja luokitukset
  • laskurit ja mallipohjat
  • hyvät toimintamallit, konseptit ja käytänteet
  • verkkosovellukset, avoimen lähdekoodin tuotteet ja kuvaukset

Mittarit ja luokitukset jäsentävät tietoa ja mahdollistavat tiedon yhteentoimivuutta ja hyödynnettävyyttä. Myös laskurit ja mallipohjat helpottavat tiedon käsittelyä ja muokkausta ymmärrettäväksi ja yhteismitalliseksi. Hyvät toimintamallit ja sovellukset tukevat arjen toimintaa ja muutosta kunnissa.

Työkalumme ja edistämämme hyvät toimintamallit, käytänteet ja konseptit, ovat hyödynnettävissä kuntien toimialoilla kattavasti.

Työkaluja ja hyviä toimintamalleja kuntatalouden tueksi löydät täältä ja hyvinvoinnin edistämiseksi täältä.

Työkalun kuntien johdolle ja viranhaltijoille osallisuustoiminnan arviointiin löydät täältä

Laajaan sote-uudistuksen aineistopankkiin pääset tutustumaan tästä, ja sosiaali- ja terveydenhuollon luokituksiin, potilasryhmittely- ja tuotteistusjärjestelmiin sekä mittareihin voit tutustua täällä.

Kehittämis- ja innovaatiopalveluidemme osana kehitettyjä työkaluja, menetelmiä ja muita tuotoksia löydät täältä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää