Kuntien haasteiden ennakointi, tunnistaminen ja analysointi

kaksi blurrattua miestä kohtaa

Kuntien nykytilan, tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien ennakointia, tunnistamista ja analysointia.   

Kuntien haasteiden ennakoinnin, tunnistamisen ja analysoinnin palveluita ovat

 • Ilmiö- ja tulevaisuustarkastelut ja ennakointiprosessit
 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Ennakoinnin työkalut

Ilmiö- ja tulevaisuustarkastelut ja ennakointiprosessit

Kuntien toimintaympäristöä ja uudistumista kartoittavia tarkasteluja ja ennakointiprosesseja.

Tutkimukset ja selvitykset

Kuntiin ja kunnallisiin toimijoihin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä kuntien toiminnan kehittämisen, ennakoinnin ja edunvalvonnan tueksi -  joko itse tai yhteistyössä kuntatutkimusta harjoittavien tahojen kanssa toteutettaen - ja myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja valmisteluun.

Ennakoinnin työkalut

Työkaluja kuntien ennakointityön tueksi.

Sofia Johansson

Sofia Johansson

Palvelumuotoilija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2332, +358 50 533 8298
Vastuualueet
 • Kuntaliiton strategiatyö ja toteuttamisen tuki
 • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
 • fasilitointi ja yhteiskehittäminen
Merja Lang

Merja Lang

Palvelumuotoilija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2098, +358 50 413 6065
Vastuualueet
 • Kuntaliiton strategia- ja ennakointityö
 • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
 • fasilitointi ja yhteiskehittäminen
Tiina Rinne

Tiina Rinne

Kehittämisasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2505, +358 50 643 92
Vastuualueet
 • Kuntaliiton kehitystoiminta
 • kuntakehitystoiminnan koordinointi
 • projektijohtaminen ja projektisalkunhallinta