Vaikuttavuus on suunnan näyttämistä

Ennakointi

Kuntaliitto toimii rohkeana ja ennakoivana isojen yhteiskunnallisten kysymysten esille nostajana ja suunnannäyttäjänä.​ Olemme yhdessä eri kunta- ja sidosryhmien kanssa toteuttaneet mm. Kestävät kunnat ennakoinnin (2021),  Koronapandemian vaikutuksien ennakoinnin (2020), Hyvinvointiennakoinnin prosessit (2018 - 2019)  sekä Kuntien ja alueiden muutosajurit -kortit (2016 ja 2018). Muita yhteistyöhankkeita ovat olleet mm. Skenaariopeli (2020), Tulevaisuus liikuttaa - seminaari (2019) Kansallinen tulevaisuuspäivä (2019) ja Signaaleista tulevaisuustarinoihin -käsikirja (2017). 

Ennakointi on osa Kuntaliiton strategiatyötä. Vuonna 2020 julkaistiin Kunta-ala ennakoijana kyselytutkimus, josta Kuntaliitto sai Vuoden 2020 ennakointiteko -palkinnon kuntien tulevaisuus- ja ennakointityön edistämisestä. Vuoden ennakointiteko -tunnustus myönnetään yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle, yhteisölle tai organisaatiolle, joka on merkittävällä tai erityisellä tavalla edistänyt tulevaisuustiedon saatavuutta tai hyödyntämistä, kehittänyt laajasti soveltavia ennakointikäytäntöjä tai edistänyt ennakointiyhteistyötä. Tunnustuksen myöntää kansallista ennakointiverkostoa edustava asiantuntijaraati valtakunnallisen alue-ennakointiseminaarin yhteydessä. Kuntaliiton palkinto myönnettiin Lahdessa 3.9.2020.

Avaa kaikki

Ukrainan sodan vaikutukset -ennakointi

Kuntaliiton ja kaupunkien ennakointityössä pohdittiin kevään 2022 aikana miten Ukrainan sota voi vaikuttaa suomalaisiin kuntiin. 

Havainnosta koostettiin kolme erilaista tulevaisuustarinaa sodan seurauksista kokonaistilanteen hahmottamiseksi niin globaalilla ja paikallisella tasolla kuin lyhyellä kuin pitkällä aikavälilläkin. 

Työ jatkuu elo-syyskuussa 2022 pohdinnalla kuntien käytännön toimenpiteistä Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksiin varautumisessa.

Miten sota Ukrainassa vaikuttaa kuntiin Suomessa? Kolme tulevaisuustarinaa tästä päivästä vuoteen 2030 saakka. (esite, pdf)

Miten sota Ukrainassa vaikuttaa kuntiin Suomessa? Kolme tulevaisuustarinaa tästä päivästä vuoteen 2030 saakka. (diaesitys, pdf)

Kestävät kunnat -ennakointi

Kevään 2021 aikana otamme Kuntaliitossa ennakoinnin avulla selvää siitä miltä kuntien toimintaympäristön muutokset näyttävät YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG-tavoitteiden) näkökulmasta. Neljässä tulevaisuuspajassa mietimme myös mitkä ovat kuntien kestävyyshaasteet ja tarpeet ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista erilaisten tulevaisuuskuvien muodossa.  Työpajasarjan päättyessä meillä on kasassa myös kestävyyspolut toimenpiteineen, joilla kunnat voivat taklata kestävän kehityksen haasteita ja tarpeita. Kuntaliiton tavoitteena on hyödyntää ennakointiprosessin tuloksia ja analyysejä uuden valtuustokauden ja kuntastrategioiden suunnittelun tukena.

Tutustu koko ennakointiprosessiin.

Miten pandemia muuttaa meitä? - koronaennakointi

Mitä tapahtuu työlle, taloudelle, vallalle ja kaupungeille koronapandemian seurauksena? Miten pandemia vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, entä teknologiseen muutokseen? 

Raportissa luodaan kokonaisnäkemys koronapandemian vaikutuksiin ja ehdotetaan useita toimenpiteitä, joilla pandemian mukanaan tuomia ongelmia voidaan ratkoa.

- Koronapandemian on horjuttanut äkillisesti jokaisen arjen perustuksia. Korona on muuttanut rytinällä työnteon tapoja, rapauttanut taloutta, etäännyttänyt meitä sosiaalisesti toisistamme, tehnyt digiloikasta digisprintin, muuttanut valtarakenteita ja kyseenalaistanut kaupungeissa asumisen merkityksen. Yllätysten vuosi 2020 on tehnyt selväksi, että maailma on koko ajan ennakoimattomampi. Se korostaa ennakoinnin merkitystä entisestään, tiivistää Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

-  Vaikka yhteinen taistelu koronaa vastaan välillä uuvuttaa, se on onnistunut synnyttämään myönteistä kehittämisen pakkoa ja nopeuttanut päätöksentekoa. Tavallisesti kuukausien tai vuosien työn vaatineet uudistukset on onnistuttu ottamaan käyttöön päivissä, ja monet uudet innovaatiot jäävät pysyvään käyttöön, Karhunen toteaa.

Tutustu ennakoinnin tuloksiin.

Kunta-ala ennakoijana

Ennakointikyselytutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka yleistä ennakointi kunta-alalla on, keiden kanssa ennakointitoimintaa toteutetaan, mitä ennakointimenetelmiä käytetään ja minkälaista ennakointiosaamista kunta-alalla tällä hetkellä on. Kysely toteutettiin syksyllä 2019 yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian Kansallinen ennakointi Suomessa 2020 -selvityshankkeen kanssa. Raportin lopuksi esitetään kuusi suositusta ennakointitoiminnan kehittämiseksi kunta-alalla.

Tutustu raporttiin.

 

Hyvinvointiennakointi

Verkostoprojekti toteutti syksyn ja kevään 2018-2019 aika hyvinvointiennakoinnin prosessin, jossa pohdittiin mitä hyvinvoinnin edistäminen vuonna 2030 tarkoittaa ja miten eri tahot voivat edistää hyvinvointia tulevaisuudessa.

Lue lisää hyvinvointiennakoinnista.

Kuntien ja alueiden muutosajurit 2018-2030

Kuntaliiton strategiaprosessin yhteydessä vuonna 2018 päivitettiin kuntiin, alueisiin ja koko Suomen toimintaympäristöön seuraavien 15 vuoden aikana vaikuttavaa muutosajuria (21 kpl) kuten kaupungistuminen, ilmastomuutos ja luonnonvarat sekä uudet demokratian muodot.

Muutosajurit ja niiden kuvaukset on työstetty tutkijoiden ennakointeja tarkastellen meta-analyysin (Koski 2016, 2018) sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden ja johdon tekemän yhteisen ennakointi- ja skenaariotyön perusteella.

Maailmanpyörä - Kuntien ja alueiden muutosajurit 2018-2030

Muutosilmiöt - Maailmapyöräkorttipakka 2019

Signaaleista tulevaisuustarinoihin -käsikirja

Signaaleista tulevaisuustarinoihin -käsikirjassa kerrotaan ennakoinnin ajattelu- ja toimintatapojen lisäksi lyhyin videoin ennakointiprosessin kolmen eri vaiheen, Luotaaminen, merkityksellistäminen ja haltuunotto, toteutusvinkkejä; esitellään muutosajureita ja trendikortteja hyvinvointiennakoinnin ja sosiaalisten investointien näkökulmasta ja kerrotaan neljä ihmislähtöistä tulevaisuustarinaa vuonna 2027.

Opas on toteutettu 10 EU-maan yhteisessä Horisontti 2020-rahoitteisessa InnoSI-hankkeessa yhdessä Turun amk:n kanssa.

Tutustu käsikirjaan.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!