Kestävät kunnat 2030 - ennakointityö

Kestävä kehitys kunnissa – Lähtölaskenta uhkakuvasta unelmaan

Juoksevia lapsia

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa. Työn tuloksena syntyi Kestävät kunnat 2030 -ennakointijulkaisu.

Kestävä kunta huolehtii asukkaiden hyvinvointipalveluista, vaikutusmahdollisuuksista ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Sen rinnalla kestävä kunta tekee aktiivisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Samalla kestävä kunta ei velkaannu liikaa pitkällä aikavälillä ja sopeuttaa taloudellisen toiminnan luonnon reunaehtoihin. Lisäksi kestävä kunta hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

- Kestävä kunta turvaa sekä nykyisille että tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti samalla, kun ottaa huomioon luonnon kantokyvyn. Työ kestävän kehityksen puolesta on samalla työtä kunnan kilpailukyvyn, kehityksen ja vetovoiman puolesta, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030:aan ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Koska kuntien tehtäväkenttä on niin laaja, että ne toteuttavat 60 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta. Näitä tavoitteita ne toteuttavat esimerkiksi koulutuksen, hoivan, puhtaan veden, energian, jätehuollon ja kestävän liikenteen järjestämisessä.

Teimme kuntien työtä tukemaan kestävän kehityksen julkaisun, joka esittelee neljä erilaista skenaariota tulevaisuuden kunnista, sekä lukuisia toimenpiteitä erikokoisille kunnille kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Skenaariot ovat tarinoita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Ne kuvaavat kuntien neljää erilaista tulevaisuutta, joissa kestävän kehityksen edellyttämiin haasteisiin on onnistuttu vastaamaan eri tavoin.

Tutustumalla skenaarioiden kuvauksiin ja aikajanoihin tutustut tarkemmin kuntien tulevaisuuden näkymiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Johtamisen, ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ympärille rakentuvat kestävän kehityksen lähtökohdat auttavat hahmottamaan, millaisia valmiuksia ja taitoja tulevaisuuden kestävissä kunnissa tarvitaan.

Skenaarion yksi kuva

Skenaario 1: Vähähiiliset hyvinvointiverkostot

Työnteko ja koulutus ottavat digiloikan ympäri maan. Vaikuttaminen ja osallistuminen onnistuu riippumatta asuinpaikasta. Ilmastotavoitteet ohjaavat kunnan päätöksentekoa. Klikkaa tästä ja tutustu tarkemmin skenaarioon sekä kuntien ratkaisuihin.

lateral-image-left
Skenaarion kaksi kuva

Skenaario 2: Kunta murroksen moottorina kestävässä toimintaympäristössä

Kunnat ovat tunnistaneet omat vahvuutensa ja osaavat brändätä itsensä. Kestävän kehityksen periaatteet ja kuntalaisten uudet osallistumistavat vakiintuvat kuntien toimintamalleihin niin ekologisen kuin myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Klikkaa tästä ja tutustu tarkemmin skenaarioon sekä

lateral-image-right
Skenaarion kolme kuva

Skenaario 3: Loittoneva kunta

Kunta on aktiivinen yhteistyökumppani, kehittää yritysten toimintamahdollisuuksia ja toimii yhdessä järjestöjen kanssa. Kunta panostaa yritysten toimintaedellytyksiin ja digitalisaatioon. Klikkaa tästä ja tutustu tarkemmin skenaarioon sekä kuntien ratkaisuihin.

lateral-image-left
skenaario 4 kuva

Skenaario 4: Yksinäisten kestämätön kunta

Alueelliset ja globaalit ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset kriisit muokkaavat peruuttamattomasti kuntien elämää. Paikallisuutta, yhteistyötä ja verkostoja ei hyödynnetä vipuvoimina kestävän kehityksen edistämiseen. Klikkaa tästä ja tutustu tarkemmin skenaarioon sekä kuntien ratkaisuihin.

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!