Tiedote, 

Esitys hoitajamitoituksesta herättää monia kysymyksiä

Nykyiseen laatusuositukseen on kirjattuna 0,5:n hoitajamitoitus, joka voisi toteutuessaan turvata hyvän ikääntymisen ja hyvät palvelut. Kuntaliitto pitää kirjausta riittävänä.

Sosiaali- ja terveysministeriön vanhuspalveluja uudistavan työryhmän jaoston ehdotuksessa on keskitytty henkilöstön määrään ja osaamiseen. Kuntaliitto muistuttaa, että valvontaviranomaiset ovat todenneet puutteita myös toimintayksiköiden johtamisessa ja lääkäripalvelujen ja muiden palveluiden järjestämiseen. Hoivan laatu on siten yhteydessä muuhunkin kuin henkilöstömitoitukseen.

- Lakisääteisen 0,7-mitoituksen myötä kunnat joutuisivat kohdistamaan henkilöstöresurssit tehostettuun palveluasumiseen. Kunnat ovat nyt kehittäneet vahvasti kotihoitoa ja muita avopalveluja, mikä hiipuisi uudistuksen myötä, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että ikääntyneiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotiin annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.

Teknologian hyödyntämisen tehostetussa palveluasumisessa on edennyt hyvin hitaasti. Hoitajamitoituksen nousu voi hidastaa sitä entisestään, mikä saattaa johtaa siihen, että teknologian hyödyntämisen sijaan vanhuspalvelujen tuottaminen muuttuu yhä henkilöstövaltaisemmaksi.

0,7-mitoitus ei takaa lisähoitajia

Mitoituksen nouseminen ei takaa lisähoitajia, koska pienten ikäluokkien pitäisi hoitaa suuret ikäluokat: ikääntyneiden määrä kasvaa ja työmarkkinoille tulevien määrä pienenee.

- Kuntaliiton laskelmien mukaan vähimmäismitoituksen nosto edellyttää 5 000 uutta henkilöä. Sellaista määrää uutta henkilöstöä ei ole mahdollista saada suunnitellussa aikataulussa. Ehdotuksen tavoite on hyvä, mutta kaipaisimme tarkempia vastauksia mitoituksen tuomiin haasteisiin: Mistä saamme rahat? Jos rahat järjestyvät, mistä saamme hoitajat?

- Jos hoitajien vähimmäismitoitus nousee, kustannukset tulee korvata kunnille täysimääräisesti valtionosuuksina. Olisi tärkeää, että Kuntaliitto pääsisi arvioimaan kustannusvaikutuksia, Karhunen toivoo.

Nousevat kustannukset ja kiireinen valmistelu huolestuttavat

Nykyisellä asiakasmäärällä kustannukset nousisivat noin 230 M€ vuodessa. Varmuutta kustannusten täysimääräisestä kattamisesta ei vielä ole. Epävarmaa on sekin, miten kustannukset katetaan, kun ikääntyneiden määrä jatkaa kasvuaan. Kunnat ovat myös jo tehneet pitkäaikaisia sopimuksia hoiva-alan palvelutoimittajien ja nämä sopimukset eivät ota huomioon nyt esitettyä mitoitusta.

Kuntaliitto olisi myös toivonut, että varsinainen työryhmä olisi ehtinyt käsitellä asiaa ennen ehdotuksen lausunnolle lähettämistä.

Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, puh +358 50380 5907

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista