Tiedote, 

Suositus: Kevään 2020 valmistujais- ja ylioppilasjuhlat

Koronavirusepidemia on vaikuttanut voimakkaasti oppilaitosten toimintaan. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat siirtyneet epidemian leviämisen hidastamiseksi etäopetukseen viimeistään 18.3.2020 lukien.

Valtioneuvoston asetus (M 17/2020) koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista on parhaillaan eduskunnan jälkitarkastuksessa. Rajoitukset ovat jäämässä voimaan 13.5.2020 saakka. Lisäksi ravintolat on suljettu valtioneuvoston asetuksella (M 15/2020 vp) 31.5.2020 asti.

Ammatillisen tutkinnon valmistumisen tai ylioppilaaksi valmistumisen edellytyksenä ei ole erillinen juhla tai juhlassa luovutettava todistus. Oppilaitoksilla on valmius toimittaa todistukset valmistuville opiskelijoille paikallisesti päätettävällä ja informoitavalla tavalla esimerkiksi postitse.

Opiskelijoiden valmistumis- ja ylioppilasjuhlat ovat ennen kaikkea perhejuhla, johon oppilaitosten tapahtumat tuovat oman tärkeän lisänsä. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset ovat alkaneet valmistautua siihen, että tänä keväänä ei pystytä turvallisesti järjestämään oppilaitosten valmistujais- ja ylioppilasjuhlia perinteisellä tavalla toukokuun lopulla. Tilavarauksia on myös alettu jo perua.

Koulutuksen järjestäjät ovat keskustelleet asiasta ja pitävät tärkeänä tuoda esiin omat suosituksensa vallitsevassa epidemiatilanteessa. Näin toimintaa voidaan suunnitella riittävän hyvissä ajoin. Suosituksia laadittaessa on keskusteltu opiskelijajärjestöjen kanssa. Koulutuksen järjestäjien edustajat suosittelevat oppilaitoksille seuraavaa toimintamallia:

  1. Oppilaitokset voivat paikallisten olosuhteiden salliessa järjestää valmistujaistapahtuman etäyhteyksiä hyödyntäen lauantaina 30.5.2020.
  2. Oppilaitokset toimittavat todistukset valmistuville postitse.
  3. Perheet ottavat huomioon viranomaismääräykset ja -suositukset omista valmistujaisjuhlista ja niiden ajankohdista päättäessään. Koska terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisia, tällä hetkellä näyttää siltä, että juhlien ajankohta on vasta myöhemmin.
  4. Oppilaitokset järjestävät yhteisöllisen juhlatapahtuman kevään 2020 ylioppilaille turvallisena ajankohtana myöhemmin syksyllä 2020. Ajankohta riippuu keskeisesti koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten hellittämisestä.
  5. Ammattiin valmistuvien yhteisöllinen juhlatapahtuma järjestetään yhtä aikaa ylioppilaiden juhlan kanssa. Nykyisin ammattiin valmistuu kuitenkin vuoden eri ajankohtina niin nuoria kuin aikuisia. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vaihtelevat juhlakäytännöt, joten koulutuksen järjestäjät tiedottavat valmistuville opiskelijoille omista juhlakäytännöistään ja ajankohdastaan.
  6. Syksyn yhteisen juhlatapahtuman ensisijainen ajankohta on perjantai 28.8. tai lauantai 29.8.2020. Mikäli juhlatapahtumaa ei tuolloin pystytä järjestämään turvallisesti, voidaan kevään 2020 ylioppilaat kutsua joulukuun alussa 2020 järjestettävään syksyn itsenäisyys-, valmistujais- ja ylioppilasjuhlaan.

 

Helsingissä 14. huhtikuuta 2020

 

Toisen asteen koulutuksen (lukio- ja ammatillinen koulutus) järjestäjien edustajina,

 

Suomen Kuntaliitto / Lukiofoorumi

Suomen Kuntaliitto / Lukiorehtoriverkosto

Suomen Kuntaliitto / Ammatillisen koulutuksen Areena

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Sivistystyönantajat ry

Yksityiskoulujen Liitto ry

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.