Tiedote, 

Uusi ohjelma vauhdittaa työllistymistä julkisilla hankinnoilla

Elokuun alussa käynnistynyt hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma tähtää siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Näin voitaisiin tukea esimerkiksi osatyökykyisten työhön pääsyä.

Julkisten hankintojen kokonaisarvo on noin 35 miljardia euroa vuosittain. Tästä summasta pääosa on palveluhankintoja, joiden hankinnassa voitaisiin osittain hyödyntää työllistämisehtoa.

– Kuntien kilpailuttaessa palveluja voitaisiin työllistää muun muassa osatyökykyisiä, kun kilpailutuksiin lisätään työllistämisehto. Näin parannetaan muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia saada työtä, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

– Kiinnostus hankinnoilla työllistämisen toimintamalliin on kasvanut. Kaikkiin tilanteisiin hankinnoilla työllistämisen toimintamalli ei sovellu yhtä hyvin. Kuuntelemme siksi herkällä korvalla myös kriittisiä kommentteja, ministeri Haatainen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja osallistuu valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. 1.8.2020 käynnistyneen hankkeen toteuttaa Suomen Kuntaliitto.

– Kuntaliitolla on erinomaiset edellytykset valtakunnallisen koordinoinnin järjestämiseen, koska levitettävä toimintamalli liittyy keskeisesti kuntien strategiatason kehittämiseen, julkisten hankintojen neuvontayksikön tehtäviin ja työllisyyden edistämiseen, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Suomen Kuntaliitto levittää kuntiin toimintamallia, jossa toimijoina ovat hankintayksiköt, TE-toimistot, kuntien työllisyysyksiköt, kuntakokeilukunnat ja laaja yrityskenttä. Kuntien lisäksi huomioidaan muiden julkisten hankkijoiden mahdollisuudet käyttää toimintamallia.

Huomio julkisten hankintojen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin

Työllistäminen on yksi tapa, jolla sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa. Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että julkisyhteisöt ottavat huomioon hankintansa vaikutukset myös ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävät hankinnat voivat luoda viranomaisen kokonaistehtävien kannalta säästöjä.

Voimassa oleva hankintalainsäädäntö mahdollistaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallin käyttämisen.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, TEM, p. 050 396 3574
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, p. 029 504 8073
kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Kuntaliitto, p. 050 381 4096

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.