Tiedote, 

Kuntien markkinointitutkimus 2021:

Kunta kokonaisuutena ja matkailukohteena ovat kaksi tärkeintä markkinoinnin painopistealuetta

Vuoden 2021 kyselyssä 85 prosenttia vastanneista arvioi tärkeimmäksi markkinoinnin painopistealueeksi kunnan markkinointi kokonaisuutena.

Kuntaliitto toteutti kunta-alan markkinointitutkimuksen maali-huhtikuussa 2021. Kyselyyn saatiin vastaus 155 kunnasta. Vastausprosentti oli 53. Samansisältöinen kysely on tehty neljä kertaa aiemmin, viimeksi vuonna 2018.

Kunnilta kysyttiin muun muassa markkinoinnin organisoinnista, resursseista, tavoitteista ja suunnittelusta, kunnan profiloinnista, muuttohoukuttimista ja visuaalisesta ilmeestä sekä markkinointiviestinnän keinoista.

-Kunnat ovat tekemässä yhä suunnitelmallisempaa ja kunnan strategiaa tukevaa markkinointiviestintää. Vaikuttaisi myös siltä, että brändin kehittämiseen panostetaan aiempaa enemmän voimavaroja, sanoo Kuntaliiton markkinointipäällikkö Eija Rautiainen.

Kohderyhmät vakiintuneita

Markkinoinnin kohderyhmät ovat pysyneet samana vuoden 2018 kohderyhmiin verrattuna. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat tulevat asukkaat, yritykset, kuntalaiset ja matkailijat

Tärkeimmät osa-alueet kunnan markkinoinnin kannalta ovat asukasmarkkinointi, elinkeino- tai yritysmarkkinointi, kunnan julkisuus ja mielikuvamarkkinointi ja matkailumarkkinointi. Myös työnantajamielikuvamarkkinointi, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden markkinointi, sisäinen markkinointi ja kansainvälinen markkinointi koettiin huomionarvoiseksi,

Muutto- tai investointihoukuttimia on käytössä 27 prosentilla kyselyyn vastanneista kunnista. Muuttohoukuttimina käytetään muun muassa edullisia tontteja, vauvarahaa, tervetuliaslahjaa, edullisia palveluita, edullisia toimitiloja, rahasummaa sekä laina- ja korkotukea.

Kuntien markkinoinnin profiloinnissa viiden tärkeimmän asian joukko on sama kuin vuonna 2018: Elinympäristö, luonto, asuminen, lapsi-/perheystävällisyys ja kunnan sijainti.

- On ilahduttavaa havaita, että nämä vastaavat hyvin niitä asioita, jotka kuntalaiset ovat nostaneet tärkeimpiin asioihin hyvässä kotikunnassa eli hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys. Myös turvallisuuden merkitys on korostunut niin markkinoinnissa kuin myös kuntalaisten arvostamissa asioissa, toteaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Tärkeimpiä tai melko tärkeitä markkinointiviestinnän keinoja ovat sosiaalinen media, asiakaspalvelua, verkkomainontaa, sisäinen viestintää, henkilökohtaista suhdetoiminta ja tapahtumamarkkinointi.

Markkinoinnin resurssit laskusuunnassa, yhteistyötahojen merkitystä pidetään tärkeänä

Viimeisen kolmen vuoden aikana 40 prosenttia arvioi markkinointiresurssien kasvaneen. Seuraavan kolmen vuoden aikana 33 prosenttia arvioi resurssien kasvavan. Markkinoinnin haasteiksi ja kehittämiskohteiksi koettiin resurssipula, budjetointi ja suunnitelmallisuus/priorisointi. Markkinointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä hoitaa päätoimisesti 46 prosenttia ja sivutoimisesti 54 prosenttia vastanneista.

Kunnan omistamat elinkeinoyhtiö, kehittämisyhtiöt ja matkailuorganisaatiot ovat mukana vahvimmin kuntien markkinoissa. Kunnat osallistuvat vahvasti matkailu-, elinkeino ja yritys- ja tapahtumamarkkinointiin.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista