Tiedote, 

Kuntaliitolle ensimmäinen kaupunkipoliittinen toimintaohjelma

Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt Kuntaliiton ensimmäisen kaupunkipoliittista toimintaa linjaavan toimintaohjelman. Ohjelman toimikausi kattaa vuodet 2021–2023, ja sen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain liiton toimielimissä.
Kaupunkipolitiikan toimintaohjelmassa nostetaan esiin kaupunkien ja kaupun-kikehityksen merkitys sekä kansallisessa että eurooppalaisessa toimintaympäristössä. 

Kaupungit tekevät merkittävää työtä modernissa taloudessa esimeriksi innovaatioiden, talouden uusiutumisen sekä tuottavuuden edistämisen parissa.

Kaupunkipoliittisella toimintaohjelmalla Kuntaliitto terävöittää omaa kaupunkipoliittista toimintaansa ja lisää entistä aktiivisempaa kumppanuutta kaupunkien kanssa.

- Tunnistimme huolen siitä, ettei kaupunkien merkitystä suomalaisen yhteiskunnan vaurauden ja hyvinvoinnin lähteenä tunnisteta tarpeeksi. Kaupungithan ovat seutukuntiensa kiistattomia talousvetureita. Tätä Kuntaliiton kaupunkipoliittista työtä kehitetään yhdessä kaupunkien kanssa, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen

Kaupunkipoliittinen toimintaohjelma vuosille 2021–2023 linjaa Kuntaliiton kaupunkipoliittisia rooleja, tunnistaa kaupunkipolitiikan kotimaiset ja kansainväliset toimintaverkostot sekä määrittelee Kuntaliiton keskeiset kaupunkipolitiikan painopistealueet ja vuosittain tarkistettavat toimenpiteet. 

- Toimintaohjelman on valmistellut toimialarajat ylittävä Kuntaliiton kaupunkipolitiikkaryhmä. Valmistelussa on ollut tiiviisti mukana myös eri kaupunkien ja keskeisten sidosryhmien asiantuntijoita, kertoo kaupunkikehityspäällikkö Henrik Lönnqvist.

- Toimenpideohjelmassa nousevat esiin toisaalta kaupunkikehityksen kestoteemat ja niiden rinnalla ajassa nopeastikin muuttuvat aiheet, yhteysjohtaja José Valanta jatkaa.

Kaupunkien tekemä arvokas työ korostuu kestävässä kehityksessä

Kunnilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Erityisesti suomalaiset kaupungit ovat kansainvälisesti verrattuna tehneet esimerkillistä työtä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja varautumisessa.

- Kaupungeissa tehtävät uudenlaiset ratkaisut toimivat hyvinä esimerkkeinä. Kaupunkien kehittämät innovaatiot skaalautuvat siten myös muihin kuntiin, korostaa Valanta.

Lisätietoja:
Minna Karhunen, p. 09 771 2000
Jose Valanta p. 050 523 1116
Henrik Lönnqvist p. 050 3122805

Liite: toimintaohjelma

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!