Tiedote, 

Kuntavaaleissa 930 ennakkoäänestyspaikkaa

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 26. toukokuuta ja kestää poikkeuksellisesti kaksi viikkoa. Monipuolinen ennakkoäänestyspaikkojen tarjonta voi helpottaa kuntalaisten osallistumista kuntavaaleihin. Vuodesta 1972 käytössä ollut ennakkoäänestys on kasvattanut suosiotaan jatkuvasti ja on erityisesti eläkeläisten suosiossa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa ennakkoon äänesti 26,6 prosenttia kaikista äänioikeutetuista ja 45,2 prosenttia äänioikeuttaan käyttäneistä.

​Tyypillisimpiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kirjastot, kunnan- tai kaupunginvirastot ja kauppakeskukset. Epätavallisempia ennakkoäänestyspaikkoja ovat esimerkiksi uimahalli, paloasema tai teatteri.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa on 930 ennakkoäänestyspaikkaa. Määrä on kasvanut jonkin verran edellisistä kuntavaaleista, jolloin ennakkoäänestyspaikkoja huhtikuussa 2017 oli yhteensä 893.

- Vallitsevan koronatilanteen vuoksi monet kunnat ovat ottaneet käyttöön ulkoäänestyspaikkoja turvallisen äänestämisen mahdollistamiseksi. Tämä selittää osaltaan äänestyspaikkojen määrän nousua, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Eniten äänestyspaikkoja on Helsingissä (37) ja Oulussa (23). Luvut perustuvat oikeusministeriön tietoihin ennakkoäänestyspaikoista. Keskimääräisesti kunnissa on kolme ennakkoäänestyspaikkaa, mutta tyypillisimmin kunnissa on yksi ennakkoäänestyspaikka.

- Mitä suurempi kunta on, sitä enemmän äänestyspaikkojen määrä nousee. Määrien vaihtelut kuntakokoluokkien sisällä voivat olla suuria, kertoo Pekola-Sjöblom.

Äänestää voi maalla, merellä ja varuskunnassa

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, eli toisin kuin varsinaisena vaalipäivänä 13.6.2021 äänestäjän ei tarvitse olla kotipaikkakunnallaan äänestäessään ennakkoon. Tyypillisimmin kunnissa on yksi ennakkoäänestyspaikka. Ulkomailla ennakkoäänestää voi 104 äänestyspaikassa 74 maassa.

Yhteensä 58 kunnassa voi äänestää liikkuvassa äänestyspaikassa kuten liikkuvassa äänestysautossa tai yhteysaluksessa. Liikkuvia äänestyspaikkoja hyödyntävät kaikenkokoiset kunnat ympäri Suomen.

Eduskunnan hyväksymän tilapäisen lakimuutoksen myötä kuntavaaleissa äänestäminen on mahdollista myös varuskunnissa.

Missä ja milloin voi ennakkoäänestää?

Ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5. - 8.6.2021 ja ulkomailla 2. - 5.6.2021.

Ennakkoäänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ajanjakso on kuitenkin lyhyempi osassa ennakkoäänestyspaikkoja. Äänestää voi vain oman kunnan ehdokasta. Ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista ja aukioloajoista löytyy tiedot osoitteessa www.vaalit.fi.

 

Ennakkoäänestyspaikat

Ulkoäänestyspaikat

Äänestysmahdollisuus varuskunnassa

Lisätietoja:

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634

Sirkka-Liisa Piipponen, erityisasiantuntija, p. 050 448 3366

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista