Tiedote, 

Kuntavaalit ovat edelleen vahvasti henkilövaalit

vaalit

Kuntaliiton kyselyn mukaan Suomessa kuntavaalit ovat edelleen vahvasti henkilövaalit. Kyselyyn vastanneista kuntalaisista 83 prosenttia pitää henkilöä tärkeimpänä äänestämisen valintakriteerinä. Seuraavaksi suosituin kriteeri on puolue, jota tärkeimpänä pitää 64 prosenttia.

Useampi kuin neljä kymmenestä suosii oman kylän, kunnan- tai kaupunginosan ehdokasta. Ehdokkaan sukupuolella ja iällä ei sen sijaan nähdä kovinkaan suurta merkitystä.

- Tulokset vastaavat pitkälti 2000-luvun alussa tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksia. Kuntavaaleissa äänestäjillä on muita vaaleja paremmat mahdollisuudet myös henkilökohtaisesti tuntea ehdokkaita, mikä osaltaan korostaa enemmän henkilön kuin puoluevalinnan tärkeyttä, kertoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Henkilön merkitys on hieman laskenut ja puolueen merkitys noussut 2000-luvun alkuvuosista. Tällä hetkellä puoluetaustan merkitys on suurin yli 100 000 asukkaan kaupungeissa, ja sillä nähdään vähiten merkitystä alle 5000 asukkaan kunnissa. Henkilön tärkeys puolestaan korostuu pienemmissä kunnissa hieman enemmän kuin isommissa.

Puoluetausta kiinnostaa nuorimpia ja vanhimpia äänestäjiä

Hieman yli 70 prosenttia yli 70-vuotiaista ja 69 prosenttia alle 30-vuotiasta äänestäjistä pitää ehdokkaan puoluetaustaa tärkeimpänä tekijänä. 50–59-vuotiaista puoluetaustaa korostaa vain 58 prosenttia vastaajista. Puoluetausta korostuu ruotsinkielisillä selvästi enemmän kuin suomenkielisillä ja naisilla hieman enemmän kuin miehillä.

Vanhimmat äänestäjät korostavat muita enemmän myös iän ja sukupuolen merkitystä ehdokkaan valintakriteerinä. Ikä on vähiten merkittävä asia 50-59-vuotiaille, sukupuoli puolestaan 30-39-vuotiaille.

Kuntalaisista 44 prosenttia pitää oman kylän, kunnan- tai kaupunginosan ehdokasta tärkeänä tekijänä, 31 prosenttia puolestaan ei. Lähialueen ehdokkaan tärkeys kasvaa äänestäjien iän mukaan - alle 30-vuotiaista tätä tekijää tärkeinä pitäviä on 31 prosenttia ja yli 70-vuotiaista 56 prosenttia.

Lähialueen ehdokkaan merkitys korostuu myös alle 10 000 asukkaan kunnissa selvästi enemmän kuin suurissa kaupungeissa.

Kysely on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa. Kuntalaistutkimuksessa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen hoidosta sekä saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan lähes 11 000 kuntalaista 43 kunnasta eri puolilta Suomea.  

Kuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi tänään 26.5. ja jatkuu 8.6. saakka. Virallinen äänestyspäivä on 13.6. Vaalien tulokset vahvistetaan 16.6.2021.

Lisätietoja:

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi

kuntavaalit.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista