Tiedote, 

Korkeatasoiset ehdokkaat

Tampere ja HUS logistiikka jakoivat vuoden taidokkaimman hankinnan palkinnon

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palkitsi vuosien 2019–2020 taidokkaimmat julkiset hankinnat tiistaina 13. huhtikuuta. Toista kertaa jaettavan palkinnon voittajat valitsi hankintojen ammattilaisista koottu tuomaristo. Se päätyi jakamaan Vuoden taidokkain hankinta -tittelin kahdelle hankinnalle: jaetulle ensimmäiselle sijalle suoriutuivat HUS Logistiikan tutkimuskäsineiden hankinta ja Tampereen kaupungin IoT-järjestelmän ja ulkovalaistuksen ohjauksen hankinta.

Poikkeuksellisesti kaksi tasavahvaa voittajaa sekä kunniamaininta

Voittaneiden hankintojen osalta tuomaristo kiinnitti arvioinnissaan huomiota erityisesti hankintojen skaalautuvuuteen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Molemmat hankinnat nähtiin edelläkävijöinä ja uudenlaisten toimintatapojen luojina.

- Tällä kertaa finalisteista erottui kaksi hyvin erityyppistä, mutta silti yhteisellä nimittäjällä varustettua hankintaa. Niiden välille oli vaikea saada eroa. Siksi tänä vuonna pääpalkinto päädyttiin jakamaan kahdelle organisaatiolle, toteaa tuomariston puheenjohtajana toiminut neuvontayksikön johtava lakimies Katariina Huikko.

Hatunnoston arvoisen kunniamaininnan kilpailun tuomaristo päätti antaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kvanttitietokoneen hankinnalle. Yleisön suosikkihankinnaksi valikoitui Tampereen kaupungin hankinta.

HUSin tutkimuskäsineiden hankinnassa huomio vastuullisuuteen

HUS Logistiikan vuonna 2019 toteuttamassa tutkimuskäsineiden hankinnassa haluttiin luoda uusi toimintamalli vastuullisuuden huomioimiseen. Hankinnassa tehtiin yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja markkinavuoropuhelu toteutettiinkin nk. pyöreän pöydän keskusteluna. Finnwatch ry auttoi suunnittelemaan hankintaa ja osallistui mm. markkinavuoropuheluun.

- Tuomaristo näki hankinnassa ansiokkaana erityisesti sen, että kyseisessä hankinnassa nivotaan yhteen sekä sosiaalinen kestävyys että ekologinen kestävyys. Kyseessä on loistokkaasti tehty ”tavanomainen” hankinta ja hankinnan lopputuloksilla on iso vaikuttavuus jokapäiväisessä käytössä olevien käsineiden kautta, Katariina Huikko kertaa tuomariston perusteluja.

Hankinnan lopputuloksena HUSin valikoimassa päästiin eroon PVC:tä sisältävistä vinyylikäsineistä. Hankinnassa edellytettiin auditointiraporttia tuotteiden valmistuslaitoksista. Lisäksi sopimuskumppaniyritysten tuli hyväksyä sopimusehtona Code of Conduct- sopimusliite. Lisäksi saatiin säästöjä aiempaan verrattuna huolimatta tiukoista vastuullisuuskriteereistä.

- Kiitämme arvokkaasta tunnustuksesta, joka kannustaa meitä jatkamaan työtä vastuullisuuden edistämiseksi sairaanhoitopiirin hankinnoissa. Kiitämme myös Finnwatchia ja markkinavuoropuheluun osallistuneita yrityksiä erinomaisesta yhteistyötä – tämä palkinto on meidän yhteistyömme tulosta, kiittää kehittämispäällikkö Riikka Juuma HUS:sta.Katso HUS Logistiikan esittelyvideo hankintojen taustasta (youtube.com)

Tampereella IoT-alustan ja ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinta samassa paketissa

Tampereen kaupungin IoT-alustan hankinta yhdistettiin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankintaan. Vuosina 2019–2020 kilpailutetun hankinnan taustalla vaikuttivat muun muassa kaupungin strateginen tavoite avata toimintaansa yrityksille ja yhteisöille mm. yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Markkinatoimijoiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa Tampere varmisti, että hankinta on järkevää toteuttaa yhtenä kokonaisuutena eli ns. allianssimallina. Kyseessä oli täysin uudenlainen hankinta, joka on herättänyt huomiota ja kiinnostusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankinnan hyödyt ovat skaalattavissa myös muihin Suomen ja Euroopan kaupunkeihin.

- Tuomaristo nosti arvioinnissaan hankinnan ansioksi sen, että Tampereen kaupunki on rohkeasti lähtenyt hakemaan uudenlaista hankintakokonaisuutta ja yhteistyömahdollisuuksia. Ansiokkaaksi nähtiin myös allianssimallin tyyppinen toteutus sekä uudenlaisen toiminnan luominen mm. ekosysteemiajattelun kautta, summaa Katariina Huikko.

-IoT-alustaa käyttäen kaupunki avaa toimintaansa ja haasteitaan yrityksille ja yhteisöille uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi. Alustan avulla dataa saadaan hyödynnettyä paremmin ja innovaatiota mahdollistettua, ja kaupunki toimii uusien ratkaisujen kokeilu- ja kehitysalustana. Alustan ympärille muodostuva ekosysteemi varmistaa pitkälle ulottuvan kehityksen, hehkuttaa Smart Tampereen project manager Maarit Vehviläinen.

Katso Tampereen kaupungin esittelyvideo hankintojen taustasta (youtube.com)

 

Lisätietoja

johtava lakimies Katariina Huikko, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

kehittämispäällikkö Riikka Juuma HUS logistiikka, riikka.juuma(at)hus.fi

project manager Maarit Vehviläinen Tampereen kaupunki maarit.vehvilainen(at)tampere.fi
 

Vuoden taidokkain hankinta -kilpailu

  • Vuoden taidokkain hankinta -kilpailu järjestettiin toista kertaa. Julkisten hankintojen neuvontayksikkö nostaa palkitsemisella esiin hankintayksiköiden onnistumisia ja hyviä käytäntöjä.  
  • Kilpailun tuomaristo koostui neuvontayksikön edustajan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto yliopiston, Oulun kaupungin sekä tarjoajapuolen edustajista.
     
  • Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton ylläpitämä yksikkö. Se neuvoo maksutta ja valtakunnallisesti julkisia hankkijoita, kuten valtion toimijoita, kuntia, seurakuntia sekä muita hankintalain tarkoittamia yksiköitä.

 

Aiheesta lisää

Vuoden taidokkain hankinta -palkinnot jaettu: voittajiksi Tampere ja HUS logistiikka
Julkisten hankintojen neuvontayksikön uutisointi 14.4.2021, hankinnat.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista