Tiedote, 

Kuntaliiton kuntavaalianalyysi 2021

Uusissa valtuutetuissa ennätysmäärä naisia ja kansanedustajia

kuntavaalit

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valituista 8 859 valtuutetusta naisia ja kansanedustajia on ennätyksellinen määrä. Naisten osuus ehdokkaista oli 39,7 prosenttia ja valituista valtuutetuista 40,1 prosenttia. Kansanedustajia valtuustoihin valittiin yhteensä 175. 

- Naisten osuus on historiallisen korkea. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valittujen naisten osuus ylittää 40 prosentin rajapyykin. Myös kansanedustajien määrä valtuustoissa kasvaa viime kaudelta 10 prosenttia, kertoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.  

Naisten osuus valtuutetuista nousi myös edellisissä kevään 2017 kuntavaaleissa, jolloin naisten osuus nousi 39,0 prosenttiin ja naisenemmistöinen valtuusto muodostui 26 kuntaan. Tällä kertaa naisenemmistöinen valtuusto tuli valituksi 29 kuntaan ja naisvaltaisin valtuusto Espooseen (63 %).

Kuntien moninaisuus ja erilaistuminen näkyvät myös kuntavaalien tuloksissa ja elokuussa aloittavien valtuustojen rakenteissa.

Valtuutettujen keski-ikä 50 vuotta

Väestön ikääntyminen heijastuu kuntien valtuustoihin. Nyt valitut valtuutetut ovat keskimäärin 50-vuotiaita. Nuorten 18-29–vuotiaiden osuus väheni entisestään ja on nyt 5,6 prosenttia. Alle 30-vuotiaista valtuutetuista miehiä on hieman enemmän kuin naisia.

Yli 64-vuotiaita valittiin kaikkiaan 17,7 prosenttia ja heidän osuutensa kasvoi edellisistä kuntavaaleista 2,2 prosenttiyksiköllä. Vanhin valtuutettu on 87-vuotias.

- Valtuutettujen keski-ikä on noussut hieman vuoden 2017 kuntavaaleista. Ikäihmisten osuuden kasvu on puolestaan luonnollista seurausta äänioikeutettujen ikäihmisten määrän kasvusta. Nuoria kaivattaisiin valtuustoihin edelleen enemmän, sanoo erityisasiantuntija Sirkka-Liisa Piipponen.

Kuntien erilaisuus näkyy valtuustojen keski-iän vaihteluina. Nuorimmat valtuustot ovat Merijärvellä ja Pyhännässä, joissa keski-ikä on 42 vuotta. Vanhimmat valtuutetut löytyvät Luhangasta, Pertunmaalta ja Viitasaarelta. Näissä kunnissa valtuustojen keski-ikä on 59.

Valtuutettuina yhä enemmän kokeneita poliitikkoja

Valituista valtuutetuista ennätysmäärä on politiikan konkareita. Paikkansa valtuustoissa uusi yhteensä 4972 valtuutettua eli 56,1 prosenttia ehdokkaista. Uudelleenvalittujen osuus on sama kuin viime vaaleissa.

Uudelleen valittujen ja uusien valtuutettujen osuudet vaihtelevat suuresti yksittäisten kuntien välillä. Suurin uudelleenvalittujen osuus on tämän vuoden alussa kuntaliitoksen Honkajoen kunnan kanssa toteuttaneessa Kankaanpäässä (83 %). Suurinta valtuustovaihtuvuus on Alavieskassa, jossa 81 prosenttia on ensikertalaisia.

Kansanedustajista 176 eli 88 prosenttia oli ehdokkaana kuntavaaleissa. Heistä 175 tuli valituksi kuntansa valtuustoon. Kasvu on merkittävä, sillä viime kaudella kansanedustajia istui valtuustoissa 159.

- Kansanedustajien määrä valtuustoissa on noussut vuoden 1996 vaaleista alkaen, jolloin heitä valittiin 116. Helsingin tulevassa valtuustossa jopa joka neljäs valtuutettu on kansanedustaja, sanoo Pekola-Sjöblom.

Kaikki ehdolla olleet 18 ministeriä tulivat valituiksi. Valittujen europarlamentaarikkojen määrä kasvoi viime vaalien neljästä viiteen.

Yksinkertaisen enemmistön kunnat vähenivät

Näissä vaaleissa keskusta sai yksinkertaisen enemmistön 50 kuntaan ja RKP 12 kuntaan. Lisäksi KD sai viime vaalien tapaan enemmistön valtuustopaikoista yhteen kuntaan. Keskustalla yksinkertaisen enemmistön kuntien määrä putosi merkittävästi (2017: 80 kuntaa) ja RKP menetti yhdessä kunnassa enemmistön valtuustopaikoista.

Puolueista vahvin kuntakattavuus on perussuomalaisilla ja keskustalla, molemmat saivat vähintään yhden edustajan yli 90 prosenttiin kunnista. SDP:n ja kokoomuksen valtuutettuja tuli valituksi lähes 90 prosenttiin kunnista.

Valitsijayhdistykset vahvistivat hieman jalansijaa kunnissa, sillä he saivat edustajia 62 kuntaan ja valittujen valtuutettujen määrä nousi 29 prosentilla ja on nyt lähes 300. Valitsijayhdistykset saivat yksinkertaisen enemmistön yhteen kuntaan, Pyhärannassa enemmistöasema on yhdellä valitsijayhdistyksellä, Kolarissa yli puolet valtuustopaikoista jakaantuu kahden valitsijayhdistyksen ja Pelkosenniemellä kolmen valitsijayhdistyksen kesken.

Vaalihäirintä nousi esiin uudella tavalla

Poikkeuksellisena keväänä käytyjen vaalien äänestysprosentti jäi historiallisen alhaiseksi ollen 55,1. Laskua viime vaaleista tuli 3,8 prosenttiyksikköä (58,9 %). Koronaturvallisuuden varmistamiseksi ennakkoäänestysaika pidennettiin kahteen viikkoon, mikä nostikin ennakkoäänestäneiden osuuden ennätyksellisesti 33 prosenttiin äänioikeutetuista.

Yhteensä 10 kunnassa äänestysaktiivisuus nousi yli 70 prosenttiin ja uudessa kärkikunnassa Utsjoella se oli 81,6.

Koronatilanne tyhjensi torit ja vähensi perinteistä kampanjointia sekä äänestäjien ja ehdokkaiden kasvokkaisia kohtaamisia. Monet siirsivät kampanjansa ja vaalikeskustelunsa verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Kevään aikana keskusteluun nousikin ehdokkaiden kokema häirintä ja uhkailu.

- Yleistyneet kokemukset häirinnästä ja uhkailusta on syytä ottaa vakavasti keskusteluun kunnissa ja puolueissa. Uusien luottamushenkilöiden koulutuksissa tämä on hyvä nostaa yhdeksi teemaksi. Kaikissa kunnissa on syytä laatia myös toimintaohjeet ilmenevien tapausten varalta. Kuntia kehotetaan laatimaan myös eettiset ohjeet tai pelisäännöt luottamushenkilötoiminnalle, sanoo toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Lisätietoja:

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, p.  09 771 2000, minna.karhunen(a)kuntaliitto.fi

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi

Sirkka-Liisa Piipponen, erityisasiantuntija, p. 050 448 3366, sirkka-liisa.piipponen(a)kuntaliitto.fi

Kuntavaalit 2021

Yhteensä 8 859 valtuutettua 293 kunnassa

  • Sukupuoli: Naisia 40,1 %
  • Ikä: Keski-ikä 50,8 vuotta. Alle 30-vuotiaita 5,6 % ja yli 64-vuotiaita 17,7 %.
  • Äidinkieli: Suomenkielisiä 92,5 % ja ruotsinkielisiä 6,4 %. Lisäksi saamenkielisiä 15, englanninkielisiä 8 ja muunkielisiä 18.  Äidinkielitieto puuttuu tai on tuntematon 55 valtuutetulla.
  • Valtuustokokemus: Istuvia kunnanvaltuutettuja 4972 eli 56,1 %.
  • Muu kokemus: Kansanedustajia 175, europarlamentaarikkoja 5, ministereitä 18.

 

*liitteisiin lisätty lopulliset päivitetyt tiedot 24.6.2021

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme