Tiedote, 

Valmistelun rahoitus täysin riittämätön ja kunnat huomioimatta

Kuntaliitto on antanut lausunnon esitetystä valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina  2021 ja 2022.

Kuntaliitto pitää avustuksen kokonaismäärää täysin riittämättömänä kattamaan kustannukset, jotka syntyvät väliaikaisten valmistelutoimielimien tehtävistä ja hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen valmistautumisesta.

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäväksi määritellyt selvitys-  ja muut tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että ne tehdään suurelta osin kuntien viranhaltijoiden toimesta.

Kuntaliiton huhtikuussa 2021 tekemän Kuntapulssi-kyselyn mukaan merkittävä osa tehtävien siirron valmistelun kustannuksista  kertyy kunnille.
Tehtävien siirrosta kunnille aiheutuvien kertaluonteisten muutoskulujen arvioitiin nousevan 280-570 miljoonaan euroon.

Velvoitteet valmistella hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan käynnistämistä sekä tehtävien siirtoa ovat kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä.

Kuntaliitto edellyttää lausunnossaan, että kunnille aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti ja että kustannukset arvioidaan yhdessä kuntien ja Kuntaliiton kanssa.

Lausunnossaan Kuntaliitto korostaa, että päätökset kunnille aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tulisi tehdä mahdollisimman pian vuoden 2021 aikana joko lisätalousarviossa ja tai budjettiriihessä ennen tehtävien siirtoihin liittyvän valmistelun käynnistämistä.

Väliaikaiselle toimielimelle myönnettävän rahoituksen tulisi tasoltaan ja käyttökohteiltaan mahdollistaa kunnille aiheutuvien kustannusten korvaamisen hyvinvointialueen ja kunnan sopimalla tavalla.

Alimitoitettu rahoitus hidastaa valmistelua ja voi uhata käynnistymisvaiheessa välttämättömien ja kriittisten toimintojen jatkuvuuden.

Kun hyvinvointialueen valmistelu nojaa suurelta osin kuntien henkilöstö- ja osaamisresursseihin, se vaikuttaa sote-, pela- ja tukipalvelujen saatavuuteen kunnissa. Myöskään tätä ei ole otettu huomioon asetuksen vaikutusten arvioinnissa.

Tagit
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu