Tiedote, 

Kunnat aloittamassa energian säästötoimet - 96% vastanneista kunnista selvittää tai on jo päättänyt säästöistä

Kuntaliitto toteutti kunnille energiansäästökyselyn 26.8. - 5.9.2022. Kyselyyn vastasi 80 kunnan edustajat eri kuntakokoryhmistä.

Lähes kaikki vastaajat pitivät energian lisäsäästötoimien aloittamista tarpeellisena (91 %). 84 %:lla kunnista on käynnissä selvitys- ja valmistelutyö energian lisäsäätötoimien löytämiseksi ja 12 % on jo päättänyt lisäsäästötoimista. Kolme neljästä vastaajasta katsoi, että lisäsäästöpotentiaalia on vielä olemassa huolimatta aiemmin tehdyistä energian säästötoimista.

Säästötoimista eniten kannatusta saivat energiainvestoinnit (lämpövuotojen tukkiminen, ledivalaistuksen lisääminen, rakennusautomaatio), katu- ja tievalaistuksen vähentäminen, puistojen ja ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen valaistuksen vähentäminen, kiinteistöjen sisä- ja pihavalaistuksen vähentäminen, kiinteistön käyttäjien opastus sekä huonelämpötilan lasku. Uimahallien osalta mahdollisina toimina esiin nousivat saunojen käyttöajan rajoitukset ja allasveden lämpötilan laskeminen.

Sähkön hinnan arvioitiin nousevan kuntien sopimuksissa tämän ja ensi vuoden aikana. Neljännes vastaajista arvioi, että hinnat nousevat jo kuluvan vuoden aikana ja 35 % arvioi hintojen nousun vaikuttavan vuonna 2023. Noin neljännes vastaajista arvioi, että hintojen nousu realisoituu sopimuksiin vasta 2024. Kunnilla on sähkösopimuksissaan erilaisia suojauksia.

Kuntien varautumisessa sähkökatkoihin on parannettavaa. 16 %:lla oli valmis suunnitelma sähkökatkojen varalle ja varautumissuunnitelma oli tekeillä 46 %:lla vastaajista. Puolella vastanneista kunnista varavoimakoneita on vain kriittisimpiin kohteisiin. Olemassa olevien varavoimakoneiden käytettävyys oli tarkastettu kuluvana vuonna 69 %:lla vastanneista.

66 % vastanneista kunnista omisti osuuksia energiayhtiöistä.

Webinaarin materiaalit + kyselyn tulokset:

Tags
Vesa Peltola

Vesa Peltola

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Vastuualueet
  • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä
  • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
  • Liikenteen energiankäyttö
  • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus