Tiedote, 

Suurin osa kunnista arvioi voivansa järjestää melko terveysturvalliset puitteet aluevaaleille

Kuntaliiton toteuttamassa kyselyssä 28 prosenttia vastanneista kunnista arvioi, että vaalit voidaan järjestää täysin terveysturvallisesti ja 70 prosenttia arvioi järjestelyjen onnistuvan melko terveysturvallisesti.

Vaalien terveysturvallinen järjestäminen vallitsevassa koronatilanteessa on vaatinut kunnilta paljon poikkeusjärjestelyjä, osan hyvin nopeallakin aikataululla.

”Kunnat kokevat pystyvänsä pääsääntöisesti järjestämään äänestämiselle mahdollisimman terveysturvalliset puitteet. Nykyinen koronatilanne on kuitenkin haastava ja vaatii meiltä jokaiselta valppautta myös äänestäjinä noudattaa erityisen hyvin annettuja ohjeistuksia”, Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen kertoo.

Arviot aluevaalien terveysturvallisuudesta oman kunnan äänestyspaikoissa kuntakokoluokittain tarkasteltuna.

Kyselyn perusteella kokemukset vuoden 2021 kuntavaalien terveysturvallisuusjärjestelyistä auttavat merkittävästi nyt tehtävissä vaalijärjestelyissä. 75 prosenttia vastanneista kunnista arvioi aiempien kokemusten auttavan merkittävästi ja 22 prosenttia jossain määrin. Erityisesti yli 100 000 asukkaan kaupungit kokivat aiempien kokemusten auttaneen aluevaalien järjestämisessä.

Nyt vastanneista kunnista yhteensä 98 prosenttia koki voivansa hoitaa järjestelyt täysin tai melko terveysturvallisesti. Vuonna 2021 ennen kuntavaalien siirtoa kunnista 78 prosenttia vastasi samoin.

Joka viidennellä kunnalla on vaikeuksia järjestää äänestys karanteenissa tai eristyksessä olevalle

Kolme neljästä kunnasta (74 prosenttia) arvioi, että erityisjärjestelyt karanteeniin tai eristykseen määrättyjen äänestäjien kohdalla on onnistuttu toteuttamaan helposti tai melko helposti.

Joka viidennellä kunnalla on kuitenkin ollut vaikeuksia järjestää äänestysmahdollisuus karanteeniin tai eristykseen määräytyville. Kuntaliiton kyselyn mukaan vaikeuksia ilmenee kaikenkokoisissa kunnissa.

”Monissa kunnissa vaalihenkilöstön määrä saattaa olla jo valmiiksi minimimitoituksella. Etenkin näissä tilanteissa ulkoäänestäminen aiheuttaa haasteita”, Korhonen sanoo.

Arviot karanteeniin tai eristykseen määrättyjen mahdollisuuksista äänestää kunnan äänestyspaikoissa.

Kunnat kyenneet varautumaan varahenkilöjärjestelyillä

Kuntaliiton kyselyn perusteella kunnat ovat ottaneet vaalitoimielinten varahenkilöjärjestelyt laajasti käyttöön. Joka kolmas vastannut kunta arvioi pystyneensä varautumaan varahenkilöjärjestelyihin kattavasti ja runsaat puolet kertoi pystyneen varautumaan osittain. Etenkin suurissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa kerrottiin varautumisen onnistuneen kattavasti.  20 001–50 000 asukkaan kunnissa on puolestaan pystytty muita heikompaan varautumiseen varahenkilöiden osalta.

 Arviot varautumisen kattavuudesta varahenkilöjärjestelyihin vaalitoimielinten osalta kuntakokoluokittain tarkasteltuna.

Kuntaliitto toteutti kunnille kyselyn aluevaalien vaalijärjestelyjä ja terveysturvallisuutta koskien viikolla 3. Kyselyyn vastasi 183 Manner-Suomen kuntaa, eli 63 prosenttia kunnista, joissa järjestetään aluevaalit. Vastauksia saatiin kaikilta muilta hyvinvointialueilta paitsi Vantaa-Keravalta.

Kunnat vastaavat aluevaalien äänestykseen liittyvistä järjestelyistä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule kuulolle kuinka kunnat sykkivät -webinaariin

Valtakunnallisessa kuntakyselyssä ”Kuinka kuntasi sykkii?” kartoitettiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntansa tilannekuvasta. Perjantaina 15.3. kello 8.30-10 vedämme yhteen mielenkiintoisimpia tuloksia.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme