Tiedote, 

Kuntaliitto ja Puolustusvoimat allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen kuntalaisten olosuhteiden turvaamiseksi niin normaali- kuin poikkeusoloissa

Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Jukka Jokinen allekirjoittivat tänään Kuntatalolla kuntien ja Puolustusvoimien välisen yhteistoimintamuistion.

Suomen kunnat ja Puolustusvoimat sopivat yhteistoiminnan järjestelyistään yhteistoimintamuistiolla, joka allekirjoitettiin 31.8.2023 Kuntatalolla. Kuntien ja Puolustusvoiminen yhteistoiminnan järjestelyillä varmistetaan kokonaisturvallisuuden mallin toteuttaminen paikallistasolla.

Tavoitteena on, että kuntien toimivuus ja kuntalaisten elinmahdollisuudet turvataan niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Sekä kunnat että Puolustusvoimat edistävät varautumisen yhteistoimintaa ja yhteensovittamista myös muiden yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien toimijoiden kanssa.

- Suomen kuntien pitää varautua ihan kaikkeen. On tärkeää, että varautumista edistetään laajalla yhteistyöllä kaikkien viranomaisten välillä. Vaikeimmissakin tilanteissa kunnat pyörittävät elintärkeitä toimintoja ja tarjoavat kuntalaisille turvaa, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Yhteistoimintamuistio onkin yhteistä tahtotilaa kuvaava yleinen suositus yhteistoiminnasta Suomen kuntien ja Puolustusvoimien välillä. Varsinaiset yhteistoimintasopimukset tehdään paikallisesti yksittäisten kuntien ja Puolustusvoimien joukko-osastojen kesken yhteistyömuistiossa esitettyjä suosituksia hyödyntäen.

Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi paikallispuolustusharjoituksia, tilavarauksia, suunnitelmia infrastruktuurin turvaamiseksi ja tiedonvaihtoa eri viranomaisten välillä.

- Harjoittelulla ja yhteisillä suunnitelmilla varmistetaan, että meillä on kyky toimia yhdessä ja kansalaisten arki turvataan niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissa, sanoo Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Jukka Jokinen.

Kuntien puolelta yhteistoimintamuistion valmistelusta vastasi Suomen Kuntaliitto ry ja erityisesti Kuntaliiton yhteydessä toimiva Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston ohjausryhmä. Puolustusvoimia puolestaan edusti Maavoimien esikunta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!