Tiedote, 

Kannustamme kuntia kääntämään energiankulutusta astetta alemmas viime vuoden tapaan

Kuntaliitto mukana Energiansäästöviikossa

Vasemmalla puolella tekstiä ja oikealla puolella naisenkuva.

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään 9.-15.10.2023. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa jatkamaan viime vuonna hyviksi havaittuja energiansäästökeinoja: sekä pieniä nopeavaikutteisia että suurempia pitkävaikutteisia energiatekoja. Vuoden 2023 Energiansäästöviikko jatkaa viime talvena tutuksi tulleen Astetta alemmas -kampanjan asialla.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen korostaa energiatehokkuuden merkitystä kuntien toiminnassa.

 - Rohkaisemme kuntia jatkamaan hyviä energiansäästötoimia ja etsimään mahdollisuuksia energiankulutuksen vähentämiseksi. Tämä on paitsi taloudellisesti viisas valinta myös vastuullinen teko ympäristön hyväksi, vaikka välitöntä energiakriisiä ei nyt olekaan näköpiirissä.

Energiahuoltovarmuus on nyt vakaammalla pohjalla kuin viime vuonna, mutta sähköpulan ja jakeluhäiriöiden riski ei ole kokonaan poistunut. Sähköpulan riski on olemassa, jos samanaikaisesti kovilla pakkasilla tuontiyhteydet katkeavat, eikä esimerkiksi Olkiluoto 3 -voimala tuota sähköä. Tällöin kotitalouksien ja kuntien varautumistaidot auttavat pienentämään sähkönkulutuksen huippuja ja toimimaan mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Kuntaliiton omat energiansäästötoimet lämmityskaudella 2023-2024

  1. Ohjeistamme Kuntaliiton henkilöstöä energiansäästötoimista.
  2. Kuntatalossa tehdään ylimääräinen energiansäästötoimien tarkastuskierros.
  3. Kuntatalon huonelämpötilaa lasketaan 1–2 asteella lämmityskauden ajaksi.

Energiakriisi kiritti kuntia energiatehokkuuteen

Viime vuoden energiakriisi kiritti kuntia tarkastelemaan energiankulutusta. Pysyviä energiaa säästäviä ja varautumistasoa kohentavia toimintatapoja syntyi: kunnissa tunnistettiin muun muassa ulkoisen ja sisäisen viestinnän tärkeys, kannustettiin henkilöstöä ja kuntalaisia energiansäästöön, tehtiin varautumissuunnitelmia, harjoiteltiin sähkökatkojen varalle ja hankittiin esimerkiksi lisää varavoimakoneita.

Yksittäisinä toimina korostuivat muun muassa valaistuksen ja ilmanvaihdon säätäminen. Energiatehokkuuskiri näkyi myös Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) viime vuoden erinomaisissa tuloksissa, joiden ansiosta vuotuinen energian lisäsäästö on nyt sopimuskauden (2017-2025) tavoitetasolla. Energiansäästöviikko ja Astetta alemmas -kampanja tukevat osaltaan kuntien energiatehokkuustyön aktiivista jatkamista. 

Lisätietoja Energiansäästöviikosta löytyy Motivan verkkosivuilta: Energiansäästöviikko - Motiva
Mukaan ilmoittautuneiden kuntien tiedot energiansäästötoimineen löytyvät Astetta alemmas-sivustolta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!