Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot. Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti neuvontapyyntölomaketta. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintätiimi palvelee median edustajia arkisin kello 9-16, p. 050 300 4968. 

Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia. Kuntaliiton hallituksen ja valtuuskunnan tiedot löydät näiden linkkien takaa.

Minna Lindberg

Minna Lindberg

Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2047, +358 50 577 2243
Vastuualueet
 • ruotsinkieliset sivistyspalvelut
 • digitalisaatio sivistystoimessa
 • sivistystoimen EU edunvalvonta
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
 • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
 • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
 • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset
Miska Smolander

Miska Smolander

Asiantuntija
Strategiayksikkö, Strategiatiimi: strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2358, +358 50 386 4128
Vastuualueet
 • Tieto- ja analytiikkatoiminnan koordinointi
 • Kyselytoiminnan koordinointi
 • Kuntaliiton toimintaprosessien kehittäminen
Nina Eriksson

Nina Eriksson

Hallintoasiantuntija
Kuntaliiton sisäiset palvelut, Talous
+358 9 771 2220, +358 50 569 5301
Vastuualueet
 • Kuntaliiton hallitus ja valtuuskunta
 • Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta
 • Kuntaliitto Holding Oy:n hallitus

Nina Nikkonen

Palvelusihteeri
Kuntaliiton sisäiset palvelut, Talous ja hallinto
+358 9 771 2649, +358 50 591 1970
Vastuualueet
 • kunnia- ja ansiomerkkihakemusten käsittely
 • kirjaaminen
 • arkistointi
Oscar Ohlis

Oscar Ohlis

Asiantuntija
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Vastuualueet
 • Hankepäällikkö - integration på svenska
 • työnperäistä maahanmuuttoa
 • Yhdyspinnat
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
 • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
 • vesihuolto
Paula Kosunen

Paula Kosunen

Suunnittelija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, KV-tiimi
+358 9 771 2276, +358 50 473 3981
Vastuualueet
 • kansainväliset verkostot (Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi ja CEMR)
 • EU-parlamenttiyhteistyö sekä EU-asioiden kansallinen seuranta
 • Kuntaliiton kansainväliset vierailut
Paula Kurkipää

Paula Kurkipää

Palvelupäällikkö
Kuntaliiton sisäiset palvelut, Henkilöstö ja hallinto
Vastuualueet
 • Asiakkuustietoa koskeva kehittäminen, koordinointi, hyödyntäminen ja seuranta.​
 • CRM-pääkäyttäjyys ja neuvonta sekä CRM-käyttäjien tuki.​
 • Kuntatyyppi- ja sopimusasiakkuusverkostojen työn koordinointi
Paula Mäenpää

Paula Mäenpää

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2238, +358 50 472 2053
Vastuualueet
 • rakennusvalvonta
 • rakentaminen
 • maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvä kehittäminen ja edunvalvonta

Pauliina Lahtinen

Projektipäällikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2290, +358 50 401 9159
Vastuualueet
 • Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -projekti
 • nuoDo-järjestelmään liittyvä kouluttaminen ja viestintä
Päivi Nieminen

Päivi Nieminen

Tiedonhallinnon asiantuntija
Kuntaliiton sisäiset palvelut, Talous ja hallinto
+358 9 771 2648, +358 50 473 2305
Vastuualueet
 • kirjaaminen, arkistointi ja tietopalvelu
 • asiakirjahallinnan ohjaus
 • sisäisen tiedonhallinnan ja hallinnon kehittäminen

Päivi Tiihonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2151, +358 50 478 1604
Vastuualueet
 • kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation kehittäminen
 • kuntien ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi sekä kuntien edunvalvonta ajankohtaisissa digitalisaatioon liittyvissä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.
Riikka Komu

Riikka Komu

Viestinnän asiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, Viestintä
+358 9 771 2209, +358 44 543 1987
Vastuualueet
 • Työyhteisöviestintä​
 • Verkkopalveluiden ja kohdennetun viestinnän kehittäminen​
 • Ajankohtaisviestintä
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta
Satu Tuomela

Satu Tuomela

Johdon assistentti
Kuntaliiton johtajisto
+358 9 771 2702, +358 40 358 0484
Vastuualueet
 • Toimitusjohtaja Minna Karhusen assistentti
 • Varatoimitusjohtaja Hanna Tainion assistentti
Selina Sassila

Selina Sassila

Muutoskoordinaattori
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2211, +358 50 911 5745
Vastuualueet
 • Muutoskoordinaattori TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosvalmennuksessa

Stiina Torkkel

Viestinnän asiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Vastuualueet
 • Verkkopalveluiden kehittäminen​
 • Lakiasioiden sekä julkisten hankintojen viestintä​
 • Ajankohtaisviestintä
Susanna Luukinen

Susanna Luukinen

Viestinnän asiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, Viestintä
Vastuualueet
 • vaikuttajaviestinnän kehittäminen
 • sosiaalinen media
 • ympäristö- ja yhdyskunta-asioiden viestintä
 • eduskuntavaalien 2023 viestintä
 • mediaviestintä
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
 • maaseudun kehittäminen
 • pienkunta-asiat
 • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri