Turvallisuuden ja varautumisen tietopaketti täydentyy

Kirjastoille valmiussuunnitelmamalli varautumis- ja turvallisuustyötä tukemaan

Kuntaliitto on laatinut yhteistyössä Suomen Kirjastoseuran, Yleisten kirjastojen neuvoston sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston edustajien kanssa kirjastoille valmiussuunnitelmamallin. 

Miksi kirjastoissa sitten tulisi varautua? Varautumisen ja turvallisuuden kehittämispäällikkö Ari Korhonen korostaa, että varautumalla suojataan kirjaston resursseja ja toimintaa häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle sekä pyritään minimoimaan palvelukatkokset.  

-Varautumalla pyritään siihen, että kirjasto on kaikissa tilanteissa kuntalaisten käytettävissä, kirjasto tukee toiminnallaan kunnan muuta varautumista, kirjasto tarjoaa mahdollisuuden aineistoihin ja informaatioon myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ja kriisien kohdatessakin kirjasto toimii sivistyksen ja moninaisuuden vahvistajana, jatkaa Korhonen. 

Kirjastojen valmiussuunnitelmamalli on tarkoitettu kunnille ja kirjastoille tukemaan kirjastojen varautumissuunnittelua osana koko kunnan varautumista. Malli sopii nimestään huolimatta myös monille muille kulttuurialan toimijoille, kuten kulttuurikeskuksille hyödynnettäväksi. 

Kirjastojen merkitys kunnissa korostuu erityisesti henkistä kriisinkestävyyttä vahvistavana ja ylläpitävänä toimintana. Kirjastot ovat tiedon varastoja. Ne tarjoavat pääsyn kirjoihin, lehtiin, tieteellisiin julkaisuihin, digitaalisiin materiaaleihin ja muihin opetusmateriaaleihin. Kirjastoissa kuka tahansa voi selata maksutta aineistoja tai hakea informaatiota. Kirjastot säilyttävät ja pitävät esillä kulttuurista ja historiallista materiaalia kuten harvinaisia kirjoja, paikallishistoriaa ja perinneaineistoja, ja toimivat näin linkkinä menneisyyden ja nykypäivän välillä.  

-Kirjastoilla on aktiivinen rooli paikallisen demokratian, sivistyksen ja moninaisuuden vahvistajana. Kirjastot toimivat tärkeinä kokoontumispaikkoina tarjoten tiloja tapahtumille, kokouksille ja sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Ne edistävät yhteisöllisyyden tunnetta ja paikallista identiteettiä. Kirjastoissa ihmiset voivat käyttää tietokoneita ja verkkoyhteyksiä. Kirjastoissa on usein kuntien infopiste, jonka merkitys voi muodostua elintärkeäksi varsinkin kriisitilanteissa, avaa kulttuurin ja taiteen erityisasiantuntija Johanna Selkee
 

Materiaalit käyttöösi

Lataa kirjastojen valmiussuunnitelmamalli julkaisupankistamme 
Kirjastojen valmiussuunnitelmamalli | Kuntaliitto.fi

Tutustu myös kuntien laajaan varautumisen ja turvallisuuden verkkosivustoon
Kuntien varautuminen ja turvallisuus | Kuntaliitto.fi 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!