Kuntaliiton asiakastutkimus: Luottamus ja tunnettuus kasvussa

""

Kuntaliiton asiakkaille eli kuntakentän johdolle tehdyn asiakastutkimuksen tulokset osoittavat vahvaa luottamusta Kuntaliittoa kohtaan: peräti 83 prosenttia asiakkaistamme luottaa Kuntaliittoon toimijana. Lisäksi 69 prosenttia kokee, että heidän tarpeensa ymmärretään hyvin.

Tutkimuksen perusteella 61 prosenttia kokee toiminnan pysyneen ennallaan, mutta 28 prosenttia arvioi sen parantuneen viimeisen vuoden aikana. Parantumisen syiksi mainittiin muun muassa aktiivinen edunvalvontatyö, kasvava näkyvyys, lisääntynyt viestintä sekä ajantasaisuus.

Kaikkien palveluidemme tunnettuus kasvoi

Tulokset osoittavat, että kaikkien Kuntaliiton palveluiden tunnettuus on lisääntynyt merkittävästi. Tunnetuimmat palvelut ovat tällä hetkellä neuvontapalvelut ja viestintä kunnille. Erityisesti viestintä kunnille -palvelun tunnettuus on kasvanut merkittävästi.

Tunnettuus on kasvanut selvästi kaikissa asiakasryhmissä. Merkittävin kasvu tunnettuudessa on tapahtunut viestinnän, tapahtumien ja edunvalvonnan osalta. Heikommin tunnetaan kehitystoiminta, verkostot ja tietopalvelut.

Suositteluhalukkuus (NPS) on mittaushistoriamme korkein

Kuntaliiton Net Promoter Score (NPS)* on vuonna 2024 noussut arvoon 39. Tämä on selkeä parannus verrattuna edellisiin tutkimusvuosiin, sillä vuonna 2022 NPS oli 30 ja vuonna 2021 25. Tänä vuonna vastaajista 50 prosenttia antaa arvion 9-10 ja 28 prosenttia arvion 8.

Tulokset osoittavat, että asiakkaiden halukkuus suositella Kuntaliittoa on kasvanut johdonmukaisesti viime vuosien aikana, mikä kertoo lisääntyvästä tyytyväisyydestä ja luottamuksen vahvistumisesta palveluita kohtaan.

Taustaa tutkimuksesta

Teetimme maalis-huhtikuussa 2024 tutkimuksen, jolla selvitimme Kuntaliiton asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaamme. Edellisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2022.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 396 vastaajaa: kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajisto, kuntajohtajat, koulutuskuntayhtymien, maakuntaliittojen johtajat, Kuntaliiton luottamushenkilöt (valtuuskunnan, hallituksen ja neuvottelukuntien jäsenet), strategia-, kehitys- ja toiminnanjohtajat sekä kaupunkien johtoryhmien jäsenet. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!