Kysely kunnille uudesta matalan kynnyksen työvoimapalvelusta  

Kuntaliitto ja työ- ja elinkeinoministeriö keräävät kunnilta tietoa ja näkemyksiä matalan kynnyksen palveluista. Kysely on suunnattu kuntien työllisyysasioista vastaaville henkilöille.  

Kysely on osa työ- ja elinkeinoministeriön selvitystä, jolla kartoitetaan tarvetta ja mahdollisia sisältöjä uudelle matalan kynnyksen työvoimapalvelulle. Kuntaliitto on aiemmin tehnyt muistion uudesta matalan kynnyksen palvelusta, johon voi tutustua Kuntaliiton verkkosivuilla.

Työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistynyt selvitys kytkeytyy Petteri Orpon hallitusohjelman toimeenpanoon. Hallitusohjelmaan on kirjattu seuraavasti: ”Kuntouttavan työtoiminnan työhön suuntaavat palvelut palautetaan kuntien järjestämisvastuulle kuitenkin niin, että kunnilla ja hyvinvointialueilla on mahdollisuus sopia kyseisten palveluiden järjestämisestä myös toisin esimerkiksi hyvinvointialueen kautta koko alueen laajuisesti.” Selvityksen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Selvitys liittyy myös TE24-uudistukseen ja työvoimapalveluiden sisällölliseen kehittämiseen.   

Kyselyllä kartoitetaan kunnilta näkemyksiä uuden matalan kynnyksen palvelun tarkemmasta sisällöstä sekä hyväksi koettuja palveluja ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää mahdollisen uuden matalan kynnyksen työvoimapalvelun suunnittelussa ja valmistelussa. Mikäli TEM:n selvitystyö johtaa säädösvalmisteluun, kyselyraporttia voidaan hyödyntää hallituksen esityksen valmistelussa.   

Hallitusohjelman kirjauksella kuntouttavan työtoiminnan työhön suuntaavista palveluista tarkoitetaan kyselyssä tulevan työvoimaviranomaisen palveluvalikoimaan mahdollisesti sisältyvää uutta matalan kynnyksen palvelua, jonka tarjoaminen ei edellyttäisi sosiaalihuollon asiakkuutta.   

Työ- ja elinkeinoministeriö ei selvitä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevan sosiaalihuoltolain mukaisen kuntouttavan työtoiminnan kehittämistarpeita eikä kyselyllä oteta kantaa siihen.  

-Kentällä liikkuu epätietoisuutta siitä, että kuntouttava työtoiminta olisi siirtymässä hyvinvointialueilta kunnille, vaikka hallitusohjelman kirjaus puhuu vain kuntouttavaan työtoimintaan liittyvistä työelämän suuntaavista palveluista, Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg kertoo.    

Kyselyn vastausaika on 15.6.2024-30.6.2024

Vastaa kyselyyn tästä

Uusi matalankynnykset palvelu, tiivistelmä Kuntaliiton muistiosta.

Lisätietoja kyselystä antavat:

Erja Lindberg, kehittämispäällikkö, erja.indberg@kuntaliitto.fi  
Liisa Jurmu, projektipäällikkö, liisa.jurmu@kuntaliitto.fi