Verkkoinfran valtakunnallinen sijaintitietopalvelu testikäytössä kesän ajan

Traficomin pitkään valmistelema, talousvesiverkostoja ja eräitä muita kriittisiä verkkoja lukuun ottamatta tavoitteellisesti koko valtakunnan verkkoinfrastruktuurin kattava sijaintitietopalvelu on testikäytössä elokuun loppuun. Palvelun tavoitteena on Traficomin mukaan verkkoinfrastruktuurin sijaintitiedon tarjoaminen erityisesti kaivutöiden tekijöille yhdestä sähköisestä palvelusta ja kaivutyövahinkojen vähentäminen.

Traficomin kuluvan vuoden 2023 lopussa päivitetty määräys M71 velvoittaa infraverkkojen haltijat toimittamaan infrastruktuurin sijaintitiedot nyt testikäytössä olevaan järjestelmään vuoden loppuun mennessä. Sijaintitietojen toimitus tuotantokäyttöä varten on määrä alkaa vasta testikäytön päätyttyä myöhemmin syksyllä.

Kuntakonserneissa tietojen toimitusvelvoite koskee sähkö-, kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkotoimijoita sekä vesihuoltolaitoksia (talousvesiverkostoja lukuun ottamatta). Lisäksi tiedot tulee toimittaa muun muassa kunnan hallinnassa mahdollisesti olevista kuituverkoista sekä ulkovalaistusverkoista.

Verkonhaltijan tulee rekisteröityä sijaintitietopalvelussa verkkotoimijaksi ennen kuin tietojen toimittaminen on mahdollista. Rekisteröitymisen voi tehdä organisaation nimenkirjoitusoikeuden haltija, joka voi valtuuttaa palvelussa organisaatiostaan palvelun käyttäjiksi tarpeellisia henkilöitä. Palvelu perustuu sekä tietojen toimittamisen että niiden luovuttamisen osalta vahvaan tunnistautumiseen. 

Verkonhaltijan on mahdollista salata palvelussa rajattu osa verkostaan erityisestä syystä, jonka hyväksyttävyyden Traficom arvioi. Sijaintiselvityksessä salassa pidettävää verkkoa ei kerrota vaan ilmoitetaan vain, että alueella on verkkoa, joka edellyttää maastossa tehtävää johtonäyttöä.

Palveluun liittyy myös sijaintiselvityksiin liittyvää tiedonsiirtoa varten kehitettävä tietopalvelurajapinta. Sen valmistelu on käynnissä ja testaus on suunniteltu toteutettavaksi rajatulla toimijajoukolla syksyn aikana.

Traficom tulee antamaan sijaintiselvityksiä koskevan erillisen määräyksen lausuntokierroksen jälkeen alkuvuodesta 2025. Määräyksessä täsmennetään perusteet ja menettelyt sijaintiselvitysten tekemiselle, tietojen luovuttamiselle ja saatujen tietojen käsittelylle. Traficom on myös tilannut konsulttiselvityksen sijaintitietopalvelun käyttöönoton kustannusvaikutuksista verkkotoimijoille.

Palvelun on tarkoitus olla tuotantokäytössä kaivutöiden tekijöille kesällä 2025. Käyttöönottoajankohtaan vaikuttaa luonnollisesti palvelussa olevan verkkoinfran sijaintitiedon kattavuus. Palvelun toimivuutta on nyt hyvä testata, jotta mahdolliset ongelmat sijaintitiedon toimitusprosessissa havaitaan ja voidaan korjata. Testausaineistona voi käyttää harkinnan mukaan rajattua aluetta verkonhaltijan verkosta.

Lisätietoa sijaintitietopalvelusta ja ohjeistusta testikäyttöön löytyy Traficomin verkkosivuilta www.sijaintitietopalvelu.fi 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!