Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MariSjostrom

Kirjoittaja

Perusopetuksen säädöksissä ja OPSin perusteissa tunnistetaan sivistyksen merkitys oppilaan työelämään kiinnittymisen kannalta. Lähtökohtana onkin tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä sekä antaa tietoa ja taitoja tulevaisuutta varten. Oppilasta ohjataan havainnoimaan omaa oppimistaan, osallistumaan

Kirjoittaja

Perusopetuksen inklusiivisia rakenteita on järjestelmällisesti pyritty vahvistamaan. Taustalla ovat kansainväliset sopimukset, joissa edellytetään kaikille lapsille ja nuorille pääsyä koulutukseen sekä mahdollisuutta oppia. Tällä hetkellä suuntauksen toimivuudesta, valtakunnallisesta ohjauksesta