Terhi Päivärinnan blogi 31.3.2020

Koulujen poikkeusolot jatkuvat - pää kylmänä ja sydän lämpimänä

Koko Suomi on elänyt poikkeusoloissa jo kahden viikon ajan ja uusien päätösten mukaan poikkeusolot jatkuvat koulujen ja oppilaitosten osalta ainakin toukokuun 13. päivään saakka.

Tämä tarkoittaa sitä, että kouluissa ja oppilaitoksissa opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Myös kuntien kirjastot, museot, muut kulttuurilaitokset sekä uima- ja liikuntahallit pysyvät kiinni.

On hyvä pitää mielessä, että kunnilla on vastuu kuntalaisten arjesta niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Kunnat ovat ottaneet niille kuuluvaa vastuuta ja selviytyneet näistä poikkeuksellisista olosuhteista hyvin. Opetuksen siirtyminen lähes täysin etäopetukseksi tapahtui nopeasti vähällä valmistautumisajalla.

Poikkeusolot jatkuvat näillä hallituksen päätöksillä vielä tästä eteenpäin seitsemän viikkoa. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa tehdä tilannearvio ja tarkistaa, että toimivaltainen viranomainen kunnassa on tehnyt tarvittavat hallinnolliset päätökset tai muutokset ao. suunnitelmiin nyt käytössä olevista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä ja mahdollisista tuntijaosta poikkeamisista.

Hyvää johtamista ja hallintoa on niin ikään se, että nämä yhteiset toimintaohjeet on välitetty koulujen rehtoreiden kautta myös opettajille ja muulle henkilöstölle. Kunkin koulun käytäntöjen mukaan järjestelyt on viestitty edelleen oppilaille ja heidän huoltajilleen. Toteutustavat kunnissa ovat luonnollisesti erilaisia, mutta perusohjeistus ja viestintä nousevat nyt avainasemaan.

Etäopetuksessa toimitaan tietotekniikkaa ja siihen liittyviä sovellutuksia hyödyntävässä maailmassa. Tämän vuoksi on syytä muistaa, että poikkeusolot eivät mahdollista tietoturvasta tai tietosuojasta poikkeamista

Saamiemme tietojen mukaan esimerkiksi opettajien käytännöt samankin koulun sisällä vaihtelevat huomattavasti; yksi opettaja toimittaa oppilaille ainoastaan tiedon tehtävistä, kun taas toinen opettaja järjestää erilaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla kaikille yhteisiä opetustuokioita.

Oppilaiden saama tuki ja sen määrä vaihtelevat ja se on sallittua. Soveltamisasetuksen mukaan kunnan on järjestettävä tällaisia tukitoimia mahdollisuuksiensa mukaan. Näitäkin toimintatapoja voidaan todennäköisesti vielä hioa ja parantaa siten, että riittävää tukea on saatavilla sitä tarvitseville.

Erityisesti kuntien sivistystoimesta vastaavien on nyt hyvä pitää pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Kriisivalmiutta ja osaamista löytyy, sen tiedän. Annetaan selkeät ohjeet kaikille tasoille ja pidetään huolta jokaisesta.

Kuntaliiton asiantuntemus on näissäkin asioissa käytettävissänne.

 

Lisää kirjoittajasta

Kirjoittaja on aiemmin ollut hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajana Kuntaliitossa.

Twitterissä: @TerhiPaivarinta