Terhi Päivärinnan blogi 14.12.2020

Rauhallista joulua ja normaalimpaa vuotta 2021

Vuosi sitten tähän aikaan valmistauduimme syyslukukauden päätökseen sekä joulunviettoon aivan normaalisti. Kukapa silloin olisi voinut aavistaa minkälainen vuosi 2020 on edessä. Joulukuussa alkoi Kiinasta kuulua uutisia uudesta virustaudista, mutta tuolloin se tuntui vielä niin kaukaiselta.

Maaliskuun puolessa välissä Suomessa todettiin olevan poikkeusolot ja valmiuslaki otettiin käyttöön. Se merkitsi suuria muutoksia ihmisten jokapäiväiseen elämään; julkiset tilat suljettiin, ravintolat suljettiin, koulut ja oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen, vahva etätyösuositus annettiin, mutta päiväkodit olivat auki, joskin hallitus antoi vahvan suosituksen pitää lapset kotona. Vaikka valmiuslaki ja poikkeusolot eivät ole juuri nyt voimassa, elämämme ei kuitenkaan ole normaalia eli koronapandemia vaikuttaa elämäämme edelleen mitä suuremmassa määrin.

Kaikesta tästä huolimatta myös sivistystoimen osalta tapahtuu paljon ja hallitus etenee toimissaan hallitusohjelman mukaisesti. Oikeus oppia ja oikeus osata ohjelmat sekä harrastamisen Suomen mallin käyttöönotto etenevät. Eduskunta käsittelee lakiehdotuksia suunnitellusti; kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on käynnistymässä ensi syksynä, oppivelvollisuuden laajentaminen näyttää toteutuvan suunnitellusti, varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksulain muutokset tulevat voimaan ensi vuoden elokuun alusta, perusopetuksen osalta myös poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskeva väliaikainen lain muutos saa jatkoa ensi kevätlukukauden loppuun saakka. Myös monia muita sivistystoimea koskevia lainsäädäntöuudistuksia on viety läpi koronasta huolimatta.

Kunnat ja koulutuksen järjestäjät ovat olleet jo koronan vuoksi tosi lujilla ja sen lisäksi pitäisi nyt toimeenpanna erilaisia uudistuksia. Kiireisin toimeenpanon osalta on oppivelvollisuuden laajentaminen. Perusopetuksen järjestäjiä koskevat velvoitteet astuvat voimaan heti vuoden 2021 alusta. Kunnat, koulutuksen järjestäjät, opetushenkilöstö, oppilaat, huoltajat ja päättäjät tarvitsevat pikaisesti tietoa siitä, mistä tässä uudistuksessa on kysymys ja mihin toimenpiteisiin uudistuksen osalta on ryhdyttävä. Julkisuudessa on käyty keskustelua lähinnä siitä, että onko tämä uudistus tarpeellinen vai ei, mutta nyt on syytä suunnata katseet eteenpäin. Uudistus toteutetaan ja kaikkien on omalta osaltaan tehtävä parhaansa, että toimeenpanossa onnistutaan. Minulla on vahva luottamus siihen, että kunnat ja koulutuksen järjestäjät ovat vastuuntuntoisia ja hoitavat oman osuutensa. Kuntaliitto haluaa olla tukemassa tätä työtä.

Haluan lausua Kuntaliiton puolesta lämpimät kiitokset kunnille ja koulutuksen järjestäjille siitä upeasta ja väsymättömästä työstä, jota olette yhdessä koko henkilöstön kanssa koko koronakriisin aikana. Ilman teitä emme olisi onnistuneet. Kuntaliitto ja Opsia ry ovat vuosittain jakaneet Sivistyksen suunta palkinnon ja tänä vuonna annoimme sen virtuaalisesti kaikille sivistysjohtajille, onnea!

Lepoa ja rentoutumista läheisten kanssa on toivottavasti kaikkien ohjelmassa tulevan joulutauon aikana. Jos koulutuspolitiikasta ei malta olla erossa, kannattaa tutustua lausunnolle tulleeseen (sopivasti jouluksi!) luonnokseen hallituksen koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

Rauhallista joulua ja normaalimpaa vuotta 2021!

Lausuntopalveluun pääset tästä.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin ollut hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajana Kuntaliitossa.