Terhi Päivärinta on Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja.

Terhi Päivärinta Twitterissä: @TerhiPaivarinta

Aila Puustinen-Korhonen

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen ympärillä käydään monenlaista keskustelua. On esimerkiksi väitetty kuntien suhtautuvan välinpitämättömästi koulupsykologipalvelujen kehittämiseen ja jättävän noudattamatta lakia, koska lain rikkomisesta ei seuraisi kunnille sanktioita. Tällainen

Kunnat ovat pelastaneet peruskoulun ja lukion. Tämän johtopäätöksen voi tehdä, kun lukee Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) raportin valtiontalouden säästöjen vaikutuksista sivistyksellisiin oikeuksiin. Arviointiryhmän huomioissa raportin lopussa todetaan: ”Valtion säästöpäätökset