Kyösti Värrin blogi 5.5.2020

Lukuvuoden loppu häämöttää lukiokoulutuksessa

Lukuvuoden loppu häämöttää lukiokoulutuksessa

Hallitus ilmoitti 29.4.2020 purkavansa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen rajoitteet 14.5.2020 lukien. Linjaus tarkoitti siis kahta asiaa: (1) Hallitus ei suosittele, että aluehallintovirastot määräisivät tartuntatautilain nojalla pitämään peruskoulujen tilat suljettuina 13.5. jälkeen nykyisten päätösten määräajan päätyttyä. (2) Hallitus ei anna valmiuslain 109 §:n nojalla uutta soveltamisasetusta, jossa mm. perusopetuksen järjestäjät vapautetaan velvollisuudesta järjestää opetus lähiopetuksena koulussa nykyisen soveltamisasetuksen määräajan päätyttyä 13.5.2020. Koska oppivelvollisille järjestettävä perusopetus on säädösten mukaan lähiopetusta (poikkeuksena PoL 18 §), tarkoittaa tämä perusopetuksessa käytännössä lähiopetukseen palaamista 14.5. lukien.

Hallituksen linjauksen 29.4. jälkeen on mediassa ollut usein aprikointia, mitä hallitus mahtaa linjata lukiokoulutuksen ja muiden koulutusmuotojen osalta. Tämä pohdinta on ollut ajoittain hyvin erikoista. Tällöin ei nimittäin ole lainkaan otettu huomioon eri koulutusmuotojen erilaista säädöspohjaa. Arvatenkin koronapandemia ja poikkeusolot ovat myös saaneet aikaan hybriksenomaisen kuvitelman, että maan hallitus olisi avainasemassa lukiokoulutuksen opetusjärjestelyjen osalta. Näin ei tietenkään ole, sillä avainasemassa ovat paikalliset lukiokoulutuksen järjestäjät.

Kun hallitus totesi 29.4., että sillä ei ole epidemiologiseen arvioon pohjautuvia oikeudellisia perusteita jatkaa valmiuslain nojalla annettua soveltamisasetusta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 13.5. jälkeen, alkoi näyttää todennäköiseltä, että oikeudellisia perusteita ei myöskään ole lukiokoulutuksen osalta. Samoin oli ennakoitavissa, että kun aluehallintovirastot eivät tartuntatautilain nojalla määrää pitämään peruskoulujen tiloja suljettuina, eivät ne todennäköisesti tee sitä myöskään lukiokoulutuksen osalta. Aluehallintovirastojen päätökset ovat merkittäviä lukiokoulutuksen järjestämisen kannalta - jos ne päättävät sulkea oppilaitosten tilat lukiolaisilta, merkitsee se automaattisesti etäopetuksen jatkumista.

Sekä lähi- että etäopetus mahdollista

Hallitus kertoi illalla 4.5.2020, että se ei ohjeista aluehallintovirastoja pitämään lukioiden tiloja suljettuina 13.5. jälkeen. Näin ollen lukiokoulutuksessa palataan 14.5.2020 lähtien normaalitilanteeseen. Normaalitilanne lukiokoulutuksessa on kuitenkin erilainen kuin perusopetuksessa. Lukiolaki mahdollistaa nimittäin opetuksen antamisen myös etäopetuksena. Lukiolain 13 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen järjestämisestä ja järjestämistavoista. Hallituksen esityksen perusteluissa lukiolaiksi (HE 41/2018) todetaan, että vaikka lähiopetusta on pidettävänä lähtökohtaisena järjestämismuotona, opetusta voidaan antaa koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena.

Lukiokoulutuksessa koulutuksen järjestäjä - kunta tai muu koulutuksen järjestäjä - päättää, miten opetus järjestetään 13.5. jälkeen. Osa lukiokoulutuksen järjestäjistä onkin ehtinyt päättää jo hyvissä ajoin huhtikuussa lukioidensa jatkavan etäopetuksessa 30.5.2020 saakka. Lähtökohtaisesti koulutuksen järjestäjällä on siis mahdollisuus joko jatkaa etäopetusta tai palata lähiopetukseen lukiokoulutuksessa. Käytännössä lukiot ovat kuitenkin yleensä valmistautuneet jo kevään viimeisen opetusjakson alusta alkaen jatkamaan pääsääntöisesti etäopetuksessa toukokuun loppuun saakka.

Lukioissa on vain odotettu tietoa, jatkuvatko aluehallintovirastojen tekemät tartuntatautilain mukaiset oppilaitoskiinteistöjen sulkutoimet lukiolaisten osalta. Mikäli yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estäminen edellyttää, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto voi päättää alueellaan olevien oppilaitosten sulkemisesta tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Tällöin vaihtoehdot vähenevät yhteen eli lukiokoulutuksen jatkamiseen etäopetuksena.

Etäopetus on lukioiden valtavirtaa toukokuussa

Hallitus kertoi illalla 4.5. klo 19.30 epidemiarajoitusten jatkosuunnitelmista. Seuraavaan aamuun 5.5. klo 9 mennessä oli tavoitettu 18 kahdestakymmenestä suurimmasta nuorten lukiokoulutuksen järjestäjästä. Näiden 20 suurimman koulutuksen järjestäjän lukioissa opiskelee lähes puolet (49 %) lukiolaisista. 17 tavoitettua koulutuksen järjestäjää oli joko jo päättänyt tai suunnitteli jatkavansa pääsääntöisesti etäopetuksessa toukokuun loppuun saakka.

Vaikka lukiot näyttävät pääsääntöisesti jatkavan etäopetuksessa toukokuun loppuun saakka, voi siihen sisältyä erilaista variaatiota esimerkiksi kokeiden, opiskelijan erityisen tuen ja ohjauksen tai lukioon valmistavan koulutuksen osalta. Myös kesäajan toiminnan osalta voi olla erilaisia käytänteitä. Keskeistä on käyttää paikallisesti soveltuvia toimintamalleja. Asiat ratkaistaan paikallisesti - lukiot ja lukiokoulutuksen järjestäjät kykenevät huolehtimaan koulutustehtävästään myös toukokuun lopulla.   

Hallituksen 29.4. perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevan linjauksen mukaisesti isoja kokoontumisia kuten kevätjuhlia ei järjestetä. Suuri osa lukioista ja lukiokoulutuksen järjestäjistä onkin ilmoittanut jo koulutuksen järjestäjien edustajien 14.4. antaman suosituksen mukaisesti kevään ylioppilaiden poikkeavista juhlajärjestelyistä. Lukuvuoden loppu siis häämöttää lukiokoulutuksessakin - ja se näyttää pääosin sujuvan tutulla tavalla etäopetuksessa myös hallituksen suosittelemalla linjalla.  

Erityisasiantuntija

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KyostiVarri

Vaaleansininen laasti