Terhi Päivärinnan blogi 21.3.2020

Poikkeukselliset olot vaativat poikkeuksellisia ratkaisuja - myös koulutyössä

Terhi Päivärinta

Koko Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin ja valmiuslaki on otettu käyttöön. Tämä on aiheuttanut rajoituksia myös varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämiseen.

Tilanne on todella poikkeuksellinen ja on vaatinut kunnilta ja koulutuksen järjestäjiltä nopeita ratkaisuja ja päätöksiä. Näyttää siltä, että kunnilta löytyy ketteryyttä ja toimintakykyä myös näin haastavissa olosuhteissa. Jo tässä vaiheessa on syytä lausua suuret kiitokset kuntien vastuuvirkamiehille ja koko henkilöstölle ja päätöksentekijöille.

Kuntaliitto on jo pitkään tehnyt ehdotuksia etäopetuksen hyödyntämisen joustavoittamiseksi perusopetuksessa. Tähän mennessä monet tahot ovat suhtautuneet asiaan hyvin kielteisesti ja asia ei ole edennyt. Etäopetuksen joustavampaa käyttöä olemme perustelleet mm. vähenevän lasten määrän sekä opetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Etäopetuskokeiluihinkaan ei ole juurikaan myönnetty kokeilulupia.

Nyt etäopetus ja siihen liittyvät laitteet ja järjestelmät on otettu käyttöön kaikkialla ja kaikilla kouluasteilla. Ehkä se on tässä tilanteessa välttämätöntä, mutta ei suinkaan ongelmatonta. Koska perusopetuksen lainsäädäntö on tiukasti rajoittanut etäopetuksen käyttöä, eivät kunnat, koulut, opettajat, oppilaat ja huoltajat ole voineet näihin opetusmenetelmiin perehtyä ja niitä myöskään harjoitella. On selvää, että toiminta ei tällä hetkellä ole samanlaista joka paikassa em. syiden takia.

Voimme saada tästä kriisitilanteesta kokemuksia tulevaisuuteen ja etäopetuksen laajentamiseen myös normaalioloissa, mutta tällaisessa koko maata käsittävässä ”kokeilussa” on myös ongelmansa ja vaaransa. Näistä vähäisin ei ole perusopetuslain 29 pykälän vaatimus turvallisesta opiskeluympäristöstä. Oppilaat ovat kukin omassa kodissa ja ehkäpä myös ”välitunneilla” kotipihalla. Miten kunnat tällaisessa tilanteessa voivat turvata kaikille oppilaille turvallisen opiskeluympäristön?

Toivon, että tästä poikkeustilanteesta päästään normaalioloihin mahdollisimman pian, koska tämä on kaikille osapuolille todella rasittava ja jopa ahdistavakin tilanne. Jos koulut pysyvät suljettuina vielä ilmoitettua pidempään, pitäisi mielestäni perusopetuksen osalta harkita jopa kovempia toimenpiteitä - koulutyön keskeytystä.

Lisää kirjoittajasta

Kirjoittaja on aiemmin ollut hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajana Kuntaliitossa.

Twitterissä: @TerhiPaivarinta