Elisa Kettunen 3.6.2021

Digikehittäminen koskettaa myös valtuutetun työtä  

Digitalisaatio koskettaa koko kunnan toimintaa monin eri tavoin, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen. Se muokkaa tapaa toteuttaa kunnan palveluja ja tapaa tehdä työtä kunnassa. Digitalisaation avulla voidaan yrittää vahvistaa demokratiaa - tai heikentää sitä.  

Kuntavaaleissa ehdokkaat haluavat vaikuttaa paikalliseen päätöksentekoon ja itselle tärkeisiin asioihin: kunnan palveluihin ja talouteen, lähiympäristöön ja oman kunnan tulevaisuuteen. Digitalisaation merkitystä tässä vaikuttamistyössä on vaikea sivuuttaa. Se, millä välineillä ja millaisten prosessien kautta kunnassa toimitaan, vaikuttaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi siihen, kuinka nopeasti palvelun tai päätöksen kuntalainen saa vuokra-asuntoa, päiväkotipaikkaa tai rakennuslupaa hakiessaan.   

Valtuutettu pääsee seuraamaan kunnan digitalisaatiokehitystä näköalapaikalta. Tähän kehitykseen kuuluvat muun muassa tiedolla johtaminen ja yhteentoimivuus, digiosaamisen kasvattaminen, digitaalinen turvallisuus ja digikehittämisen rahoittaminen. Valtuutetut voivat edistää muutosta lautakunnissa ja strategiaan ja talouteen liittyvän työn kautta. 

Valtuutetulle tulevat digiaiheista vastaan myös sähköinen päätöksenteko, tiedon elinkaari ja tietosuojakysymykset, verkostot ja kuntien yhteiskehittäminen. Digitalisaation laajalla alueella on tärkeää säilyttää myös kriittinen tarkastelu: milloin teknologian hyödyntäminen tukee palvelua ja milloin se murentaa palvelun perustaa? Miten kunnan hallussa olevaa tietoa voidaan käyttää päätösten tukena? Millä tavoin kuntalaisten erilaiset toiveet ja tarpeet tunnistetaan ja huomioidaan palvelujen kehittämisessä?   

Valtuutetun työ on pitkäjänteistä ja jokainen valtuutettu tuo siihen omat arvonsa ja tavoitteensa myös suhteessa oman kunnan digitalisoitumiseen. Digikehittäminen voi joissain tilanteissa tuntua vieraalle, mutta aina on mahdollista opiskella lisää. Valtuutetun ei tarvitse olla digiguru, mutta kun digitalisaation periaatteet ovat tuttuja, on digitalisaatiota koskevaan päätöksentekoonkin sujuvaa osallistua.  

   

Kuntien digitalisointipäivillä 9.-10.6.2021 on mahdollisuus tutustua kuntien digitalisaation ajankohtaisiin kysymyksiin. Kuntaliitto tarjoaa maksuttoman osallistumisen kaikille kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tapahtuma järjestetään verkossa, ja käytännön järjestelyistä vastaa FCG. Ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta: tapahtumat.fcg.fi/digitalisointipaivat.  

 

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @elisakettunen

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!