Päivi Kurikka & Sirkka-Liisa Piipponen 15.2.2021:

Ilmastonmuutosta hillitään yhdessä

Meistä moni on miettinyt jossakin vaiheessa elintapojensa muuttamista. Tiedämme, että se vaatii paljon ja muutos voi olla usein jopa pelottava. Myös elämäntapojemme muuttaminen kestävään suuntaan voi mietityttää. Elämäntaparemontti kestävään suuntaan edellyttää paljon muutoksia muun muassa liikkumisessa, asumisessa ja ruokatottumuksissa.

Kestävä tulevaisuutemme vaatii ilmastonmuutoksen hillintää ja se vaatii systemaattista muutosta. Tämä tarkoittaa sitä, että ratkaisut kytkeytyvät niin yhteiskunnan rakenteisiin, talouteen, teknologiaan kuin elämäntapoihinkin.

Kunta aktivoi ja kannustaa kuntalaisia osallistumaan ilmastonmuutoksen hillintään

Onnistuakseen muutos vaatii sitoutumista ja mahdollisuutta olla itse määrittelemässä sen suuntaa. Kyse on siis siitä, että ihmiset pääsevät suunnittelemaan ja päättämään itseään lähellä olevista asioista, joilla muutos tehdään. Paljon voimme tehdä jo nyt yksilötasolla. Esimerkiksi siinä, miten tuotettua ruokaa syömme tai miten kierrätämme jätteemme ja minimoimme ruokahävikin. 

Kunnan tehtävänä on kuntalaisten vähäpäästöisen elämäntavan mahdollistaminen, tukeminen ja neuvonta. Useat kunnat ovat jo ottaneet kuntalaiset mukaan niin ilmastonmuutokseen liittyvien päätösten valmisteluun kuin ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Teot ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat meidän jokaisen asia.

Kuntien ilmastomuutokseen hillintään liittyvä osallisuustyö ei voi olla vain yksittäisiä tekoja. Tärkeää olisi, että kuntalaisten osallistuminen sisällytettäisiin tietoisesti ja järjestelmällisesti kaikkiin paikallisiin ja alueellisiin ilmastostrategiaprosesseihin. Eikä mikään estä ottamasta kuntalaisia mukaan ilmasto-ohjelmien tekemiseen.

Kunnat tarjoavat monen tyyppisiä osallistumisen mahdollisuuksia asukkaille ja asiakkaille. Tässä on esiteltynä joitakin esimerkkejä, joiden toimintamallia tutkailemalla pääsee helposti alkuun oman kunnan ilmasto-osallisuustyössä.

Kunta toimii hyvänä esimerkkinä tekemillään ilmastonmuutoksen hillinnän teoillaan

Kunta tuo aktiivisesti esille hyviä esimerkkejä ja kertoo kuntalaisille verkkosivuillaan ja somessa, miten se omassa toiminnassaan edistää ilmastonmuutoksen hillintää (www.ouka.fi/ilmasto). Kyselyillä on kerätty tietoa kuntalaisilta keinoista, joilla kunnasta luodaan ilmastoystävällisempi, kestävästi kehittyvä ja viihtyisiä asuinpaikka (www.kirkkonummi.fi).

Verkkosivujen ja somen lisäksi paikallislehdet ovat merkittävät viestintäkanava. Vast´ikään julkaistun tutkimustiedon mukaan kuntalaiset seuraavat oman kuntansa asioita yleisimmin paikallislehtien tai ilmaisjakelulehtien välityksellä. Paikallislehtien kautta voi viestiä kunnan roolista kestävän kehityksen mahdollistajana arjessa. Kuntalaisille on hyvä kertoa, että vaikuttavat ilmastoteot ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä päätökset paikallisista energiaratkaisuista tehdään ​kunnissa kuntalaisten lähellä. ​

Kunta viestittää kuntalaisille ilmastonmuutoksen hillintämahdollisuuksista

Kunta voi omilla verkkosivuillaan kertoa Turun kaupungin tapaan mitä asukkaat, yritykset ja yhteisöt itse voivat tehdä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Some mahdollistaa vuorovaikutuksen kuntalaisten kanssa ja tarjoaa vertaistukialustan. Esimerkiksi Turun kaupungilla on Facebook-ryhmä "Liity ilmastojoukkueeseen".

Kunta mahdollistaa ja helpottaa kuntalaisten ilmastotekoja

Kunta tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua toiminnalliseen ilmastotyöhön ”ilmastotalkoisiin”. Joensuussa Ilmastokorttelit-hankkeessaan on järjestetty yhdessä asukkaiden kanssa ilmastoaiheisia pop up -tapahtumia, sparrattu yrittäjyyttä ja suunniteltu toiminnallisia opetuspaketteja peruskoulun käyttöön.

Kuntalaisilla on mahdollisuus päästä tarkastelemaan ja pienentämään omaa hiilijalanjälkeään joko testiryhmässä kuten Etelä-Karjalassa tai mobiilisovelluksen CityCap (liikkumisen päästökauppa) välityksellä Lahden tapaan.

Ympäristöohjelmaa voi suunnitella työpajassa yhdessä kuntalaisten kanssa, kuten Naantalissa on tehty.

Nuoret vaativat kestäviä ratkaisuja

Nuorilla on suuri tarve päästä keskustelemaan päättäjien kanssa ilmastopolitiikasta ja kestävän kehityksen teemoista. Nuorten osallisuuden edistämiseen on hyödynnettävissä demokratiakasvatuksellisen toimintamallin materiaalit. Toimintamallia on kehitetty Salossa, jossa nuoret kutsuivat kuntapäättäjiä ilmastokävelylle. Miksipäs ei konsepti voisi toimia myös toiste päin eli kuntavaaliehdokkaat voisivat kutsua erityisesti nuoria ilmastoaiheisille verkkotreffeille viestimällä, että vaikuttamalla kuntavaaleissa, vaikutat konkreettisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen ja sopeutumiseen lähelläsi.

Kunta voi järjestää tapahtuman, jossa mietitään yhdessä ympäristöalan asiantuntijoiden kanssa ilmastonmuutoksia vaikutuksia tulevaisuuden kunnassa, ja kutsua tähän tilaisuuteen erityisesti nuoria kuten Oulun ympäristövaikuttajafoorumissa

Moni kunta on palkannut some-vaikuttajia, mutta myös ilmastosparraajaksi voi palkata nuoren kuten teki Keski-Suomen liitto on palkannut yhden nuorten edustajan, ilmastosparraajan, jonka tehtävänä on tuoda nuorten näkökulmaa alueen kuntien ilmastotyöhön.

Nokialla ympäristönsuojeluyksikkö toteutti erilaisia lasten, nuorten ja aikuisten osallisuutta edistäviä kiertotalouden hankkeita. Kumppaneina hankkeissa oli kaupungin sisäisiä toimijoita (varhaiskasvatus, opetuspalvelut, ruokapalvelut, kaupunkikehityspalvelut, Pirkan Opisto) sekä Suomen Punaisen Ristin Nokian yhdistys ja Nokian seurakunta.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin ollut erityisasiantuntijana Kuntaliitossa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on aiemmin työskennellyt erityisasiantuntijana Kuntaliitossa.