Toimitusjohtaja Minna Karhunen 5.4.2022:

Kaiken takana on kunta, kunnan tukena Kuntaliitto

Minna Karhusen sitaatti: [11:40] Kaukopuro-Klemetti Hanna Kun kohtaamme haasteita, näemme, miten usein ”kaiken takana on kunta”. Me Kuntaliitossa tuemme kuntia niiden tärkeässä työssä, ja kehitämme palvelujamme jäsentemme ja asiakkaidemme toiveiden perusteella.

Kahden viimeisen vuoden aikana olemme huomanneet, että vaikka elämä voi yllättää, yksi asia pysyy: Kunta huolehtii kuntalaistensa hyvinvoinnista niin arkena kuin poikkeuksellisina aikoina, ja kuntien rooli hyvän elämän turvaajana on vain korostunut kriisien keskellä.

Kun kohtaamme haasteita, näemme, miten usein ”kaiken takana on kunta”. Me Kuntaliitossa tuemme kuntia niiden tärkeässä työssä, ja kehitämme palvelujamme jäsentemme ja asiakkaidemme toiveiden perusteella. Toivon, että jokainen kunnan viranhaltija ja päättäjä käyttää palvelujamme.

Kuntaliiton kymmenet verkostot kokoavat yhteen kuntatoimijoita Suomen kaikista kunnista. Verkostojemme valttina on osaamisen jakaminen ja vertaistuki kuntatoimijalta toiselle, mutta myös se, että me Kuntaliitossa saamme yhteisessä työskentelyssä tärkeää tietoa kunnilta vaikuttamistyötämme varten.

Jäsenemme kunnat ovat halunneet toimia verkostoissa, jotka perustuvat erilaisten kuntien yhdistäviin tekijöihin ja tarpeisiin. Näin ovat syntyneet kuntajohtajien kuntatyyppiverkostot. Tarjoamme myös toimialoittain ja palvelu- sekä asiakasryhmittäin aktiivisia verkostoja.

Verkostojen ohella monet kunta-alan keskeisimmät tapahtumat ja sadat teemakohtaiset tilaisuudet tarjoavat areenan yhteiselle vuoropuhelulle.

Ennakoimme kuntakentän ilmiöitä ja kehityskohteita yhdessä kuntien kanssa, sekä tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi. Kehitämme Kuntaliittoa kuntatiedon ja -tietämyksen keskittymänä. Yhdessä kuntien kanssa hahmottelemme, mitkä ovat ne keskeisimmät haasteet, joihin yhteisellä edunvalvonta- ja kehittämistyöllä on pureuduttava.

Tarjoamme työvälineitä kehittämiselle ja innovaatioille ja teemme vaikuttamistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ennakoiva, päivittäinen vaikuttamistyö onkin tärkein tehtävämme. Toimimalla käytännössä yhdessä kuntien kanssa olemme vaikuttavampia.

Neuvontapalvelun avulla kunnat saavat henkilökohtaista palvelua juridisiin ja muihin hallinnollisiin kysymyksiin. Olemme saaneet kunnilta aiempaa vahvempaa viestiä siitä, että nämä neuvontapalvelut ovat kuntien arjessa hyvin tärkeitä. Moni on kuvannut niiden olevan yksi liiton tärkeimmistä tehtävistä.

Neuvontapalvelujen osalta otimme alkuvuodesta digiloikan. Asiakkaiden toivotaan lähettävän neuvontapyynnöt uuden lomakekanavan kautta. Näin pääsemme ”louhimaan” kertyvää tietoa ja kehittämään palveluitamme tukemaan paremmin kunnille tärkeissä haasteissa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Minna Karhunen on Kuntaliiton toimitusjohtaja.