Taina Väre & Annukka Mäkinen 25.1.2023

Kuntien monimuotoisuus suomalaisen kunta- ja aluepolitiikan ytimeen

Kuntaliitto tukee kuntia myös erilaisten verkostojen kautta. Eri kuntatyyppiverkostoissa käsiteltävät asiat ovat hyvin pitkälle samoja. Ne liittyvät suuriin käynnissä oleviin uudistuksiin, yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja erityisesti viime vuosien kriisitilanteisiin. 

Menossa olevat uudistukset koskettavat kaikkia kuntia, mutta niiden merkitys ja vaikutukset näyttäytyvät erilaisina eri puolilla maata ja erilaisissa kunnissa. Pienet ja keskisuuret kunnat tarvitsevat erilaisia keinoja ja toimenpiteitä, joilla ne pystyvät tekemään paikallisesti oikeaan suuntaan vaikuttavia ratkaisuja ja valintoja.  

Monimuotoisella kunta- ja aluepolitiikalla voidaan tukea erikokoisten kuntien ja kaupunkien sekä erilaisten alueiden vahvuuksia ja elinvoiman vahvistamisen potentiaalin hyödyntämistä. Kunta- ja aluepolitiikkaa tulee tarkastella ja toteuttaa ministeriö- ja hallintorajat ylittäen. Elinvoimatekijöiden yhteisvaikutukset ja kehittämistarpeet tulee tunnistaa myös pidemmällä aikavälillä. 

Turvallisuus, huoltovarmuus ja infran toimivuus on kriisien myötä korostunut. Niiden merkitys ja tarvittavat toimenpiteet ovat erilaisia eri puolilla maata. Tieverkon kunto ja ympärivuotinen liikennöitävyys asukkaiden, yritysten ja varsinkin raskaan liikenteen osalta tulee varmistaa maan kaikissa osissa. 

Huoltovarmuus edellyttää kotimaisen ruoan tuotantoa ja jalostusta, teollisuuden raaka-aineiden kuljetusten toimivuutta sekä myös alemman tieverkon liikennöitävyyttä, yksityistieverkko mukaan lukien.  

Monipaikkaisuus on noussut koronan aikana ilmiöksi, jonka merkitystä ja vaikutuksia tutkitaan tällä hetkellä. Etätyöskentely ja -opiskelu lisääntyivät yhtäkkiä ja suunnittelematta maaliskuussa 2020, ja hybridityö onkin tullut jäädäkseen. 

Etätyön ja -opiskelun, paikkariippumattoman rekrytoinnin lisäämisen sekä elinkeinotoiminnan varmistamiseksi on huolehdittava, että koko maassa on toimintavarmat ja tämän päivän tarpeita vastaavat nopeat tietoliikenneyhteydet. Toimivat puhelin- ja tietoliikenneyhteydet ovat perusinfrastruktuuria ja digitalisaation edetessä paitsi elinvoimatekijä myös yhä tärkeämpi yhdenvertaisuuskysymys.   

Pienet ja keskisuuret kunnat ja kaupungit tarjoavat turvallisen ja viihtyisän ympäristön asumiseen, työskentelyyn ja yrittämiseen. Digitalisaation mahdollisuudet tulee pystyä hyödyntämään täysimääräisesti myös näissä kunnissa. 

Käytettävissä olevien rahoitusmuotojen hyödyntäminen tulee varmistaa kaikenkokoisille kunnille, mutta rahoituksen rikkonaisuudesta eli ”hankehumpasta” tulee päästä pitkäjänteiseen kuntien välistä yhteistyötä tukevaan kehittämistyöhön.  

Pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien erityiset tarpeet on huomioitava kevään hallitusneuvotteluissa. Kaikki Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet löytyvät verkkosivuiltamme ja kaikki erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien tarpeisiin liittyvät tavoitteet kohdasta 5.  

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehittämispäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MakinenAnnukka