Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueet ovat:

Tutustu myös näihin: 

Yhteystiedot:

Kuntarmarkkinat

Kuntatalousyksikön Kuntamarkkinoiden 11.-12.9.2019 luentomateriaalit

Lämmin kiitos kaikille Kuntamarkkinoille ja kuntatalousyksikön tietoiskuihin ja seminaareihin osallistuneille.
narrow
Taloustorstait 2019

Syksyn 2019 Taloustorstai-lähetykset

Taloustorstai käsittelee kuntatalouden ajankohtaisia aihepiirejä Kuntaliiton talousyksikön asiantuntijoiden johdolla. Seuraava Taloustorstai-lähetys suorana Kunta.tv:n kautta 10.10.2019.
narrow
BUdjettiehdoutus 2019

VM:n budjettiehdotus - Luottamusta ihmisille ja yrityksille

Budjetin loppusumma 57 miljardia euroa - valtiovarainministeri Lintilä: "Nyt pitäisi painaa investoinneissa turbonappia".
lateral-image-left

FCG:n talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi koulutuskokonaisuus

Talouden koulutukset on suunniteltu ja rakennettu kunta-alan erityistarpeista käsin. Koulutukset kattavat talouden ohjauksen, rahoituksen ja verotuksen sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen teemat.

Perusopetuksen järjestämistä koskeva sopiminen ja kustannusten laskutus, 3.9.2019, Tampere + striimaus

Koulutuspäivässä käsittellään monipuolisesti perusopetuksen järjestämiseen liittyvää kuntien välistä sopimista, sopimuksia ja kustannusten laskutusta.

Kotikuntalaskutus sosiaali- ja terveydenhuollossa, 1.10.2019, Helsinki

Koulutuspäivän aikana käydään monipuolisesti läpi sosiaali- ja terveydenhuollon laskutusasioita kotikuntalaskutuksen näkökulmasta.

Verotulo hotline, 6.11.2019 Helsinki

Koulutuspäivä keskittyy mm. tuoreisiin valtionosuuslaskelmiin, edellisen vuoden verotukseen ja seuraavan vuoden yhteisöveron simuloituihin jako-osuuksiin ja päivitettyihin verotuloennusteisiin.
Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Eläkejärjestelmien yhdistämisen hyötynä olisi riskien jakaminen yhdessä. Yhdistäminen poistaisi esim. sektorien välisistä työvoiman siirtymistä aiheutuvat vaikutukset eläkejärjestelmien maksupohjiin. Hyvin pitkällä aikavälillä yhdistyminen saattaa kuntien eläkemaksut myös ...
lateral-image-left
uutiskirje

Kuntatalousuutiskirjeet

Sähköinen Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Kuntatalousaiheiset sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa näkökulmaa kuntatalouden maailmaan.

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Arvonlisävero-opas kunnille ja kuntayhtymille 

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulmasta.