Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueet ovat:

Tutustu myös näihin: 

Yhteystiedot:

Taloustorstait

Taloustorstai-lähetyksen 10.10.2019 tallenne on valmistunut

Tarjolla mm. Valtion talousarvioesitys 2020, Valtionosuusosuuslaskelmat 2020, Veroennustekehikon päivitys, Ajankohtaista verotuksesta, Kunta maksun saajana osana taloushallinnon automatisointia ja Kirjanpidon ajankohtaiskatsaus.
lateral-image-left
Veroennusteet päivitetty

Verotulojen ennustekehikko päivitetty

Ennusteessa ei ole suurempia muutoksia verrattuna edelliseen syyskuun ennusteeseen. Kunnallisverossa vuoden 2019 ennakkoverojen kertymävajeeksi on uudistusten johdosta oletettu 600 milj. euroa. Verokorttiuudistus on pysyvä muutos.
narrow
Vos-laskelmat päivitetty

Kuntakohtaiset ennakolliset VOS-laskelmat vuodelle 2020 päivitetty

Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien (14.10.2019) mukaan kuntien valtionosuudet (ml. veromenetysten kompensaatiot) kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020.
narrow

Verotulo hotline, 6.11.2019 Helsinki

Koulutuspäivä keskittyy mm. tuoreisiin valtionosuuslaskelmiin, edellisen vuoden verotukseen ja seuraavan vuoden yhteisöveron simuloituihin jako-osuuksiin ja päivitettyihin verotuloennusteisiin.

Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutus + striimaus, 26.-27.11.2019 Helsinki

Lähiopetuksena toteutettavassa koulutuksessa keskeisiä työvälineitä ovat Kuntaliiton tuotteet: veroennustekehikko, valtionosuuden ennakkolaskelmat ja valtionosuuslaskuri.
Kuntamarkkinat

Kuntamarkkinoiden 11.-12.9.2019 luentomateriaalit saatavilla

Lämmin kiitos kaikille Kuntamarkkinoille ja kuntatalousyksikön tietoiskuihin ja seminaareihin osallistuneille.
lateral-image-left
Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Eläkejärjestelmien yhdistämisen hyötynä olisi riskien jakaminen yhdessä. Yhdistäminen poistaisi esim. sektorien välisistä työvoiman siirtymistä aiheutuvat vaikutukset eläkejärjestelmien maksupohjiin. Hyvin pitkällä aikavälillä yhdistyminen saattaa kuntien eläkemaksut myös ...
lateral-image-left
uutiskirje

Uutiskirjeet

Sähköinen Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa näkökulmaa kuntatalouden maailmaan.

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Arvonlisävero-opas kunnille ja kuntayhtymille 

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulmasta.