Talous

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 44 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla. Kuntaliiton tavoitteena on kunnallisen toiminnan rahoituksen riittävyys.

Asiantuntijapalvelualueemme ovat:

Tutustu myös näihin: 

Yhteystiedot:

Veroprosentit

Kuntien vuoden 2020 tulo- ja kiinteistöveroprosentit

Kuntien tuli ilmoittaa vuoden 2020 tuloveroprosentin suuruus sekä kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään maanantaina 18.11.2019 . Kuntaliitto kokosi tiedot päätetyistä kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosenteista.
lateral-image-left

Keskustelutilaisuus Kunta maksun saajana 20.11.2019

Kunnille etenkin maksun saajana syntyy velvoitteita paitsi maksamisen teknisen kehityksen myötä myös mm. verkkolaskudirektiivistä, rahanpesulaista sekä PSD2-direktiivistä.

Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutus + striimaus, 26.-27.11.2019 Helsinki

Lähiopetuksena toteutettavassa koulutuksessa keskeisiä työvälineitä ovat Kuntaliiton tuotteet: veroennustekehikko, valtionosuuden ennakkolaskelmat ja valtionosuuslaskuri.
Sijoitettujen oppilaiden esi- ja perusopetus

Sijoitettujen oppilaiden esi-ja perusopetuksen kustannusten laskutus, Helsinki + strimaus 3.12.2019

Koulutuspäivässä käsitellään laskutusta sekä lainsäädännön että laskentaesimerkkien näkökulmista. Koulutuksen sisältö on koottu kunnista tulleiden kysymysten ja havaintojen perusteella.
lateral-image-left
Taloustorstait

Seuraava suora Taloustorstai-lähetys 5.12.2019 klo 9.30-12

Taloustorstai on kanava nopeaan tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Myös osallistujilla on mahdollisuus osallistua ja saada vastauksia kysymyksiinsä.
lateral-image-left
Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Kunnallinen eläkejärjestelmä on suurten muutosten edessä

Eläkejärjestelmien yhdistämisen hyötynä olisi riskien jakaminen yhdessä. Yhdistäminen poistaisi esim. sektorien välisistä työvoiman siirtymistä aiheutuvat vaikutukset eläkejärjestelmien maksupohjiin. Hyvin pitkällä aikavälillä yhdistyminen saattaa kuntien eläkemaksut myös ...
lateral-image-left
uutiskirje

Uutiskirjeet

Sähköinen Kuntatalousuutiskirje tarjoaa ajankohtaiset taloushallintoa koskevat uutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi 6-8 kertaa vuodessa. Esittelemme myös alan julkaisuja, tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.
narrow
sähköpostilistat

Sähköpostilistat

Talous-l on kuntien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista ja Kytalous-l on puolestaan kuntayhtymien taloudesta vastaaville tarkoitettu lista. Sähköpostilistojen avulla tiedotamme kuntatalouteen liittyvistä asioista nopeasti suoraan sähköpostiin.
narrow

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Julkaisuun on koottu keskeinen ja viimeisin tieto kuntatalouden perusasioista kattavasti, mutta tiivistetyssä muodossa. Oppaan tarkoitus on antaa näkökulmaa kuntatalouden maailmaan.

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista.

Arvonlisävero-opas kunnille ja kuntayhtymille 

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulmasta.