Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito ja tilinpäätös

Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien säännösten soveltamisesta.

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja tai pormestari.

Kirjanpito ja tilinpäätös -sivustolla käsittelemme seuraavat asiat:

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 

 • Tehtävät ja kokoonpano 
 • Voimassa olevat yleisohjeet 
 • Lausunnot 

Liikelaitoksen ja muun taseyksikön taloudenohjaus 

 • Kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 
 • Kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2020 ja markkinaperusteinen hinnoittelu
 • Eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidollinen käsittely
 • Lakkaava liikelaitos kunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä 

Muita kirjanpidon suosituksia ja julkaisuja 

 • Automaattisen talousraportoinnin käsikirja AURA
 • Asfalttikartellituomioon perustuvien korvauksien käsittely kirjanpidossa 
 • Eläkevakuutusmaksujen budjetointi ja kirjaus
 • Yksinyrittäjien tuen kirjanpidolliseen käsittelyyn liittyvät tarkemmat ohjeet
 • Yksityiskohtia kirjanpidossa: 
  • Perhehoitajan palkkion sivukulut  
  • Waltti-matkakortti 
  • Tilinpäätöslaskelmakaavat englanniksi

Ajankohtaista:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta