Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen Kuntamarkkinoiden avauspuheenvuorossa: Emme voi enää tulevaisuudessa lähteä siitä, että kaikilla kunnilla on samat lakisääteiset tehtävät

 

Perinteisesti valtion näkökulma ja valtion asettamat velvoitteet ovat muokanneet kuntakenttää ja kuntien tehtäviä. Kuntaliiton tuore toimitusjohtaja haluaa keikauttaa asetelman toisinpäin.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen haastoi Kuntamarkkinoiden avajaispuheenvuorossa pohtimaan, miten hyvää elämää voidaan jatkossakin elää kaikkialla Suomessa.

Karhusen mukaan niin isot kuin pienetkin kunnat kohtaavat haasteita, ne vain ovat erilaisia. Yhtäällä kaupungit ja kunnat yrittävät hallita kasvua ja investointipaineita, toisaalla mietitään, miten hyvä elämä järjestyy asukkaiden vähentyessä ja vanhentuessa.

- Kaupungistuminen ja kuntien erilaistuminen tulee jatkumaan ja meidän tulee yhdessä miettiä, millaista on hyvä elämä tulevaisuuden Suomessa ja miten me sen kuntalaisille mahdollistamme, Karhunen totesi.

- Hyvää elämää voi elää kaikkialla Suomessa. Meidän täytyy löytää sellaiset ratkaisut, että tämä on jatkossakin mahdollista. 

Karhusen mukaan lähtökohtana tulee olla joustavuuden ja mahdollisuuksien lisääminen.

- Mikä on erilaistuvassa Suomessa kuntalaisille tärkeää, samanlainen hallinto vai yhdenvertaiset palvelut? Kaikki me tiedämme vastauksen, toteuttaminen on vain vaikeaa.

- Emme voi enää tulevaisuudessa lähteä siitä, että kaikilla kunnilla on samat lakisääteiset tehtävät. Toki jokaisen kunnan pitää edelleen huolehtia siitä, että esimerkiksi oman kunnan lapset saavat perusopetusta, mutta mielestäni pienen kunnan pitäisi voida itse päättää, miten se palvelun järjestää.

-  Perinteisesti valtion näkökulma ja valtion asettamat velvoitteet ovat muokanneet kuntakenttää ja kuntien tehtäviä. Minusta asetelman pitäisi olla toisinpäin: kunnissa kehitettävät ratkaisut ja muodostuvat käytännöt muokkaisivat lainsäädäntöä. Uskon, että esimerkiksi nyt käynnissä oleva Uudenmaan erillisselvitys tuottaa, oli lopputulos mikä hyvänsä, malleja ja ideoita koko Suomelle.

- Kunnilla on myös vastuunsa. Jos haluaa saavuttaa jotain suurta, ei pidä pelata liian pientä. Viime vuosien aikana, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta odotellessa, yhteistyötä on opittu tekemään entistä paremmin oman seutukunnan ja maakunnan sisällä. Se on oikea tie. Uskotaan itseemme ja päätetään itse tulevaisuudestamme.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Tagit