Tiedote, 

Äänestysikärajan laskeminen kuntavaaleissa ei saa kannatusta

Kuntaliiton kyselyyn vastanneista 62 prosenttia ei laskisi kuntavaalien äänestysikärajaa 18 vuodesta 16 vuoteen. Äänestysikärajan laskemista kannattaa harvempi kuin joka viides.

Äänestämisikärajan laskemisen kannatus on kaikissa ikäluokissa suhteellisen vähäistä. Vahvimmin äänestysikärajan laskemista kannattavat 40–49-vuotiaat (25 %). 18–29-vuotiaista ikärajan laskemista kannattavia on 23 prosenttia, 55 prosenttia ei kannata. Yli 70-vuotiaiden ikäluokassa peräti 72 prosenttia suhtautuu kielteisesti äänestysikärajan laskemiseen.

Äänestysikärajan laskemista koskevat mielipiteet ovat muuttuneet vain piirun verran positiivisemmiksi tarkasteluajanjaksolla 2015-2020. Kannattavien osuus on kasvanut kahdella prosenttiyksiköllä ja on nyt 18 prosenttia. Vastaavasti äänestysikärajan laskemista vastustavien osuus on pudonnut kolmella prosenttiyksiköllä.

18-29-vuotiaiden ikäluokasta äänestysikärajan laskemista kannattavien osuus on kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2017 ja vastaa nyt vajaata neljännestä nuorimman ikäluokan vastaajista.

- Nykyinen 18 vuoden äänestysikäraja on ollut käytössä jo vuodesta 1972. Sitä nuoremmat pääsevät äänestysuurnille ainoastaan seurakuntavaaleissa. Äänestysikärajan mahdollista laskemista on selvitetty useaan otteeseen, ja se on ollut yksien vaaleihin liittyvä kestoaihe jo pitkään. Asia ei ole kuitenkaan saanut riittävää poliittista kannatusta eikä muutoksia edelleenkään ole lähipiirissä, toteaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton touko-kesäkuussa tekemästä kyselystä, jolla selvitettiin kuntalaisten suhtautumista omaan kuntaan ja sen palveluihin. Kyselyyn vastasi 10 812 kuntalaista. Tutkimuksen kohdejoukkona oli kuntalaisia 43 kunnassa eri puolelta Suomea.

Lisätietoa kuntalaistutkimuksesta osoitteessa kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020

Lisätietoa kuntavaaleista osoitteessa kuntavaalit.fi.

Lisätietoja:

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista